Wat is Infant Mental Health?

Ouder – kind relatie

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen doordat ze steeds in contact zijn met anderen. Ze geven daarbij de voorkeur aan hun ouders of belangrijkste verzorgers. Aan de ene kant zijn ze in contact met de ouder vanwege basisbehoeften als eten, drinken en fysieke veiligheid. Aan de andere kant hebben ze de ouder nodig voor hun emotionele behoefte als regulatie, emotionele veiligheid, warmte en geborgenheid. De ouder-kind relatie speelt dan ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jonge kinderen. In een veilige ouder-kind relatie ontwikkelen jonge kinderen zich het meest optimaal.

Samenspel met genen, breinontwikkeling en omgevingsfactoren

De ouder-kind relatie heeft een grote invloed op het ontwikkelingsverloop en de gedragsuitingen van jonge kinderen. Dit komt doordat de ouder-kind relatie de genetische kenmerken, het temperament van het kind, de breinontwikkeling en de omgevingsfactoren steeds beïnvloedt. Hierdoor kan het zijn dat kinderen die eenzelfde schokkende situatie meemaken, anders reageren of dat kinderen met eenzelfde ontwikkelingsstoornis wel of geen gedragsproblemen ontwikkelen.

Infant Mental Health

Infant Mental Health (IMH) heeft oog voor het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kind relatie. Professionals die vanuit de IMH-visie denken en werken, kijken breed naar het ontwikkelingsverloop van het kind; van fysiologische kenmerken als verhoogde arousal tot aan sociaal-emotionele factoren. Ze denken vanuit preventie en signaleren dan ook tijdig, zodat indien nodig een behandeling ingezet kan worden om problemen te voorkomen.

Het werkveld van Infant Mental Health is dan ook multidisciplinair. Deze multidisciplinaire aanpak is nodig om steeds aandacht te houden voor alle verschillende domeinen van de ontwikkeling. In de behandeling is er steeds oog voor de ouder-kind relatie. Welke invloed heeft het gedrag van het kind op de ouder en welke invloed heeft het gedrag van de ouder op het kind.
Bovendien wordt er ook gekeken naar het belang van alles wat niet zichtbaar is zoals percepties, denkpatronen en oude ervaringen die het hier en nu nog steeds beïnvloeden.