Ga naar de inhoud

Opleidingsroutes voor professionals werkzaam binnen IMH netwerkzorg

Opleidingsroutes voor goede IMH netwerkzorg

Goede en effectieve netwerksamenwerking op het gebied van jonge kind, dat is de stip op de horizon voor IMH Nederland. De IMH-visie helpt dit te realiseren, door als rode draad verschillende domeinen met elkaar te verbinden. Om daartoe te komen heeft IMH Nederland de afgelopen jaren gebouwd aan diversiteit op het gebied van Infant Mental Health kennis en vaardigheden. In dit blog lees je alle mogelijkheden die er op dit moment zijn.
Artikel Shapiro 1978

Het ontstaan van IMH competenties binnen netwerken

Binnen een zorgnetwerk worden verschillende professionals zichtbaar. Sommige professionals binnen het netwerk zijn gericht op screening, anderen op beleid en verbinding en sommigen zijn expert in gespecialiseerde behandeling. Vaak zijn zorgnetwerken gericht op specifieke aandoeningen of een doelgroep. Naast de uitvoer van zorg, hebben deze netwerken doelen en projecten om de zorg in een regio verder te verbeteren.

Zorgnetwerken fungeren als een flexibele schil, om het gezin dat de hulpvraag stelt. Telkens wordt er op maat gehandeld naar aanleiding van uitkomsten van een goede triage. En steeds staat de behoefte van het gezin centraal staat.

IMH-netwerken
Het idee van netwerksamenwerking specifiek gericht op Infant Mental Health (IMH), is al tientallen jaren oud. Zo weten we dat in Michigan eind jaren ’70 voor het eerst een trainingsprogramma opgezet is, waarin professionals met verschillende achtergronden (social work, psychologie, verpleegkundige en counseling) IMH-vaardigheden leerden om in hun eigen regio meer IMH-zorg van de grond te krijgen. 

Verschillende competenties, vaardigheden en kwaliteiten zijn nodig in een netwerk

Het werk van S. Fraiberg en collega’s, zoals Adelson, Weatherston en anderen is de basis van het Michigan Endorsement Model (Weatherston, Kaplan-Estrin & Goldberg, 2009). Dit model is een samenhangend systeem van training, supervisie en intervisie. In de evaluatie bleek dat die gedeelde visie helpend is om binnen je eigen werksetting en de gemeenschap vertrouwen te krijgen voor vernieuwing en verbetering van zorg aan gezinnen met baby’s.

Omdat in Nederland nog geen gedifferentieerd systeem van IMH netwerksamenwerking bestond, heeft IMH Nederland met ondersteuning van ZonMW in 2022 eerste beschrijvingen van IMH netwerkzorg gemaakt. Een belangrijk aspect hierbij, is dat er meer diversiteit in opleidingsroutes beschikbaar is. Zo kan elke professional binnen en een IMH netwerk,  zich IMH kennis en vaardigheden eigen maken die passen bij zijn of haar taken. 

Opleidingsroutes om kwaliteit in een netwerk te bevorderen

IMH Nederland vindt het belangrijk dat een opleidingsroute gedegen is opgebouwd, waarbij uitgelegd kan worden voor welke kennis en competenties professionals worden opgeleid. Er is daarbij gekozen om een model te hanteren dat wereldwijd al gebruikt wordt. Bij de inrichting van het onderwijs van IMH Nederland sluiten we aan bij de kaders die afgelopen decennia ontwikkeld zijn bij diverse partners van de WAIMH, namelijk het Engelse systeem en het Australische systeem.

Op basis van deze modellen leidt IMH Nederland op tot Infant Family Helper, Infant Family Associate en Infant Family Practitioner. Deze professionals werken binnen IMH netwerkzorg samen met IMH-consulenten en IMH-specialisten. 

IMH opleidingsroutes in Nederland

Opleidingsroutes voor deelname IMH netwerkzorg

Overzichtskaart IMH netwerkzorg
 Infant Family Helper

Met minimaal 15 uur IMH – scholing en een opleidingsachtergrond binnen de overzichtskaart IMH Nederland kun je opleiden tot Infant Family Helper. Een E-learning IMH gevolgd door een vaardigheidscursus voldoet bijvoorbeeld aan de scholingseisen. 

Voor de Infant Family Helper staat signalering en gezondheidsbevordering centraal.

Infant Family Associate
Specialisaties IMH netwerkzorg

Heb je minimaal 30 uur aan IMH – scholing, heb je een opleidingsachtergrond binnen de overzichtskaart IMH Nederland, ben je geregistreerd bij een beroepsvereniging en werkzaam met jonge kinderen en hun gezin, dan ben je opgeleid tot Infant Family Associate. Met onze basiscursus IMH van 60 uur voldoe je aan de scholingseis. Het doel van deze basiscursus is om professionals kennis te laten maken met de basisprincipes van Infant Mental Health en hoe je dit gedachtegoed kan toepassen in de (klinische) praktijk. 

In deze cursus, met recente empirische kennis, leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hier omheen. Voor een Infant Family Associate staan vaardigheden op het gebied van triage en preventie centraal. 

Infant Family Practitioner
Infant Family Practitioner

De Basis – en Verdiepingscursus (215 uur scholing) bij IMH Nederland leidt op tot Infant Family Practitioner. We bieden je in deze scholing alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn, 2e lijn, jeugdhulpverlening en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, die werken vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden de IMH visie met de bestaande referentiekaders zoals een systeemtherapeutisch referentiekader en een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader. 

Als Infant Family Practitioner leer je een aantal concrete methodieken en interventies waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld.

Meedoen?

Maak gebruik van de tools die al door ons ontwikkeld zijn. Aanmelden kan hier. En  ben je niet opgeleid bij ons, maar voldoe je wel aan de verschillende criteria? Sluit gerust bij ons aan. 

Een greep uit ons aanbod

Samenwerking

Nieuwsbrief