Ga naar de inhoud

Innovatiesubsidie ZonMW

Zorglijn begeleiding en behandeling van volwassenen met een licht verstandelijke beperking die zwanger zijn of een baby opvoeden  (duur project april 2022 t/m oktober 2022)

 

 

 

 

Projectbeschrijving zorglijn LVB zwangerschap

In het kader van de innovatiesubsidie van ZonMW is een subsidie verleend voor het project “Zorglijn begeleiding en behandeling van volwassenen met een licht verstandelijke beperking die zwanger zijn of een baby opvoeden”

Publieke samenvatting innovatieproject:

Dit project legt de basis voor een zorglijn gericht op volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die zwanger zijn of een baby opvoeden.  Uit onderzoek van Verdonk (2011) weten we dat opvoeding door ouder met een LVB in de praktijk vaak problemen oplevert. Het is nodig dat ouder en kind tijdig de juiste ondersteuning krijgen, bij voorkeur tijdens de zwangerschap. In Nederland is nu nog niets beschreven hoe de Infant Mental Health-visie goed toepasbaar is voor de doelgroep LVB. De verwachting is dat door de zorglijn gezinnen met een LVB beter en sneller geholpen worden. Dit zou onnodige problemen moeten voorkomen.  

In de periode 01-04-2022 tot 01-10-2022 ontwikkelde IMH Nederland samen met Stichting Ambiq onder leiding van innovatiecoach Lienke Scheurwater een zorglijn met als doel deze in een later stadium landelijk te implementeren. 

Het draaiboek is inmiddels klaar en is gratis te verkrijgen via onze IMH online community. Je kan hiervoor een account aanmaken via  het gratis pakket Starten met IMH. Als je dit account hebt vind je het draaiboek onder het menukopje draaiboeken. 

Contact opnemen?

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kan u contact opnemen met:
Zillah Holtkamp – projectcoördinator: zillah@imhnederland.nl

Volg ons ook op social media