Ga naar de inhoud

Zomereditie kwartaalmagazine VROEG: voorkom dat kwetsbare ouders eigen trauma’s doorgeven aan hun kind

Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op het reilen en zeilen tijdens de eerste 1000 kritische dagen. Voor Mijke Lambregtse, (kinder- en jeugd)psychiater / IMH-specialist in het Erasmus MC) reden om zich in de nieuwe editie van VROEG sterk te maken voor het verbeteren van de zorg aan deze kwetsbare ouders. “Van gerichte hulp gaat een preventieve werking uit op de gezondheid en ontwikkeling van hun kinderen.”

In het VROEG-interview wijst Lambregtse erop dat maar liefst 10-15% van de zwangeren kampt met psychische klachten. Deze kunnen doorwerken op alle ontwikkelingsgebieden van hun kinderen. “Zij ervaren niet alleen vaker cognitieve, emotionele- en gedragsproblemen, maar opmerkelijk genoeg ook motorische en andere lichamelijke problemen. Dit geldt ook als de vader in spe psychische klachten heeft.” De psychosociale context is dus heel bepalend voor de ontwikkeling van het kind.

Lambregtse heeft onderzoek verricht naar drie interventies die zich tijdens de zwangerschap lenen voor deze doelgroep. “De interventies bestonden achtereenvolgens uit een groepsbehandeling versus individuele begeleiding, lichttherapie en stoppen of doorgaan met antidepressieve medicatie.” Opmerkelijk is dat uit oogpunt van de gezondheid van de moeder de aard van de interventie er niet toe lijkt te doen. “Helpend is vooral dát er een interventie plaatsvindt. In alle drie de groepen gingen de vrouwen er op vooruit. Ze werden minder depressief. Het is dus vooral van groot belang om al tijdens de zwangerschap te interveniëren. Iets wat veel breder bekend mag worden onder zorgprofessionals. Aandacht voor psychische klachten tijdens de zwangerschap verdient expliciet een rol in de zorg aan zwangeren. Kijk samen hoe je het script van het ouderschap zodanig kunt herschrijven dat ze hun eigen trauma’s niet doorgeven aan hun kind.”

Tot haar spijt constateert Lambregtse dat vaders met psychische problemen grotendeels uit beeld blijven. Om meerdere redenen zou ze dit graag anders zien. “Bij psychische klachten van de vrouw heeft de vader een aanzienlijk verhoogde kans deze ook te ontwikkelen en omgekeerd. Daarom vind ik dat als een moeder zich hiervoor meldt, we altijd stil moeten staan bij hoe dat doorwerkt op de vader. Zo blijkt uit eigen onderzoek dat depressiviteit bij de man tijdens de zwangerschap het risico op een huilbaby verdubbelt.”

Naast het uitgebreide interview met Mijke Lambregtse besteedt de zomereditie van VROEG aandacht aan tal van andere aspecten rond de zorg voor het ongeboren en jonge kind en hun ouders. Extra aandacht is er dit keer voor jonge kinderen die worstelen met het leren praten en de mogelijkheden tot het bieden van adequate ondersteuning hierbij.

Een los exemplaar van de nieuwe VROEG kost € 10,00 (incl. porto) en is te bestellen via de website, klik hier. De prijs voor een abonnement op het kwartaalmagazine is € 26,50 (Ned.) of € 31,50 (België), zie het aanmeldformulier. Kijk voor meer informatie over Vakblad Vroeg op: www.vakbladvroeg.nl

Een greep uit ons aanbod

Samenwerking

Nieuwsbrief