ZGT Kindergeneeskunde

Kinderartsen bieden brede medische zorg voor baby’s en jonge kinderen. Dit doen zij door onderzoek en behandeling van lichamelijke klachten en groei-, ontwikkelings- of gedragsstoornissen. De kinderartsen zijn allround deskundig en hebben daarnaast eigen aandachtsgebieden of subspecialisaties. Binnen de afdeling kindergeneeskunde kan je dan ook voor diverse hulpvragen terecht.

Hulpvragen
Slapen, onrustige (huil)baby, eten & drinken, vroeggeboorte, zindelijkheid, psychische klachten tijdens zwangerschap, medische aandoeningen

Behandelaanbod
KinderslaapcentrumOnrustige (huil)baby, Neonatolgie (o.m. Video Interactie Begeleiding, Baby in Beeld, Medisch Maatschappelijk werk),  POP-poli, Moeder-kindcentrum

Kinderslaapcentrum

Heeft uw kind slaapproblemen? Bij het slaapcentrum van het ZGT zoeken we naar de oorzaak van slaapproblemen bij kinderen en werken we aan de oplossing ervan.

Slaapprobleem of slaapstoornis?

Elk kind heeft wel eens last van slaapproblemen. Maar een slaapprobleem is nog geen slaapstoornis.

Er is sprake van een slaapstoornis als een kind langer dan vier weken slecht slaapt én daar overdag last van heeft. Het meest voorkomend is vermoeidheid overdag. Het kan zich ook uiten in verschijnselen die lijken op ADHD. Het gaat dan om problemen met concentratie, aandacht en gedrag. Maar ook geheugenverlies en problemen met inschattingsvermogen. Ook blijven kinderen met een slaapstoornis vaak achter in de groei, hebben ze leer- en gedragsproblemen en een grotere kans op lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn.

Slaapstoornissen herkennen

Slaapstoornissen bij kinderen worden niet altijd herkend. Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de kinderen slaapproblemen heeft.

Bij kinderen tot vier jaar zijn het problemen met inslapen en doorslapen. Bij kinderen tussen de vier en tien jaar gaat het voornamelijk om inslaapproblemen. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het slaapproblemen van uw kind.

Onderzoek en behandeling

Om inzicht te krijgen in de slaapstoornis van uw kind maakt het slaapcentrum van het ZGT gebruik van vragenlijsten, een slaap- waakkalender en een intakegesprek. Ook kunnen aanvullende onderzoeken gedaan worden. Voor deze onderzoeken zijn ook folders ontwikkeld. Het centrum voor slaapgeneeskunde bestaat uit kinderartsen, neurologen, psychiaters, pedagogisch medewerkers, verpleegkundig specialisten en laboranten. Deze specialisten komen we regelmatig bij elkaar voor een multidisciplinair overleg. Als het nodig is worden ook longartsen, KNO-artsen en andere zorgverleners betrokken.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek stellen wij een passend behandelplan op.

Verwijzing Kinderslaapcentrum ZGT

De verwijzing gaat via uw huisarts of medisch specialist.

Poli onrustige baby

De poli voor de onrustige baby is een poliklinisch traject en bestaat uit een kinderarts, pedagogisch medewerker en kinderfysiotherapeute voor baby’s van 0 – 6 maanden. Op indicatie kan een logopediste, lactatiekundige en een maatschappelijk werkster worden toegevoegd. Het doel van deze poli klinische opzet is het voorkomen van een intensief klinisch traject.

De opzet van het spreekuur bestaat uit 3 verschillende afspraken. Allereerst is er een intake bij de kinderarts. De kinderarts neemt een uitgebreide anamnese af en doet een algemeen lichamelijk onderzoek. Er wordt een urine controle verricht en op indicatie zal aanvullend onderzoek worden ingezet. Daarna volgt een consult bij de kinderfysiotherapeut. De fysiotherapeut doet (neuro)motorisch onderzoek, tonusonderzoek, orthopedisch onderzoek. Ook geeft ze adviezen rondom drinktechniek, houding/rond roterend hanteren en kan er eventueel gestart worden met inbakeren.

De laatste afspraak volgt bij de pedagogisch medewerker. Naar aanleiding van de verkregen informatie wordt het totaalplaatje inzichtelijk gemaakt. Afgestemd op de draagkracht en mogelijkheden van ouders stemt de pedagogisch medewerker haar adviezen met ouders af. De nadruk ligt hierbij op voorspelbaarheid en prikkelreductie, het herkennen van slaapsignalen en het opstellen van een praktisch slaapplan.

Verwijzing Poli Onrustige Baby ZGT

De verwijzing gaat via uw huisarts of medisch specialist