Youz

Wij zijn een polikliniek voor Infant Mental Health (IMH), kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie en bieden voornamelijk specialistische zorg (S-GGZ) aan zwangere vrouwen, kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) en jongvolwassenen (tot 25 jaar), na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of bevoegde instelling.

Hulpvragen

We zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit autismespectrumstoornis, ADHD, ODD (licht/secundair), angststoornis, dwangstoornis, ticstoornis, selectief mutisme, stemmingsstoornis, trauma, IMH (Infant Mental Health: kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar) IQ > 80

Behandelaanbod
Onderzoek en diagnostiek, Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG), Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG), Infant Mental Health, (pre-verbaal) EMDR, zwangerschap & psychiatrie

 

Contact gegevens

YOUZ
goor@youz.nl
088 358 89 30
www.youz.nl/onze-locaties/goor-ambulant

Locatie Goor:
Spoorstraat 18-20
7471 BW Goor

Locatie Enschede:
Hoedemakerplein 2
7511 JP Enschede