Webinar Infant Mental Health en discriminatie; over veerkracht en posttraumatische groei

In deze webinar staat Naomi stil bij Infant Mental Health en hoe je als hulpverlener kinderen en ouders kan ondersteunen in de impact van discriminatie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je leert hoe veerkracht en posttraumatische groei kunnen zorgen voor een buffer bij gezinnen met jonge kinderen die te maken (kunnen) krijgen met discriminatie. Je leert wat veerkracht is en hoe je vanuit een ecologische visie op veerkracht ouders en gezinnen, binnen hun cultureel systeem kan ondersteunen in de omgang met discriminatie. Hiernaast wordt er stilgestaan bij hoe je als hulpverleners ouders van jonge kinderen die reeds slachtoffer werden van discriminatie kan ondersteunen in een (potentieel) proces naar posttraumatische groei.

Praktische informatie

Spreker: Naomi Vandamme
Datum: Vrijdag 25 september 2020 16:00 – 17:00

Lengte: De webinar bedraagt 1 uur. 

Kosten: Elke webinar kost €29,95,- 
IMH Nederland is CRKBO geregistreerd, waardoor er geen BTW over het bedrag betaald hoeft te worden.

Schrijf jij je tegelijk in voor alle vier webinars, dan krijg je korting en betaal je €109,80  i.p.v. €119,80. 
Organisaties die 10 of meer medewerkers tegelijk willen inschrijven, kunnen contact (mail naar info@imhnederland.nl) met ons opnemen voor pakketprijzen. Het is mogelijk om de webinars op een later moment terug te kijken 

Opname: De webinars worden opgenomen. Ben je verhinderd, laat het gerust weten. Heb jij je ingeschreven, dan krijg je nadien van ons een link en kan je de webinar terugzien. Inschrijven voor de webinars is mogelijk tot 31 oktober 2020. Het terugkijken van de webinars is mogelijk tot 30 november 2020

Over de spreker:
Naomi Vandamme is GZ-psycholoog en psychotraumatoloog en schrijfster van het boek Veerkracht bij kindertrauma (2019). Daarnaast ontwikkelde Naomi een Veerkracht Materialendoos. Naomi is werkzaam als methodologist bij de overheid van Curaçao en is tevens bestuurslid van o.m. het Belgisch Instituut voor psychotraumatologie. 

Vooropleidingseisen

Niveau: HBO+ en WO.

Er wordt verwacht dat de deelnemer minimaal geringe kennis heeft van of bekend is met de term en visie van Infant Mental Health. 

Doelgroep: Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische
psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen,
Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen,
Jeugdregisseurs, Verloskundigen

Leerdoelen

Na afloop weet de cursist

 1. hoe discriminatie de ontwikkeling van het gezin met jonge kinderen kan beïnvloeden
 2. hoe discriminatie de ontwikkeling van het jonge kind kan beïnvloeden
 3. welke aspecten samenhangen met veerkracht en posttraumatische groei bij jonge
  kinderen, waarbij het gezin van herkomst geconfronteerd wordt met discriminatie
 4. welke tools je hebt als hulpverlener om de intergenerationele overdracht binnen een jong
  gezin te helpen doorbreken en hoe je de veerkracht en posttraumatische groei
  ondersteunen en hoe je de veerkracht en posttraumatische groei ondersteunen
   

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding vereist voor deze webinar.

Onderstaande filmpjes zijn (vrijblijvend) om je te verdiepen in Infant Mental Health

Richtlijnen, bronnen en/of vakliteratuur

In de webinar komen ondere andere aspecten voor voren uit het boek: Veerkracht bij kinderen – handboek voor hulpverleners uitgeverij Lannoo 2019 + uit de Materialendoos: Veerkracht materialen doos uitgeverij Lannoo 2018

– Ungar,M (2011). The social ecology of Resilience. A handbook of Theory and Practice. USA,
New York Springer
– Ungar, M. (2005) Handbook for working with Children and Youth: Pathwaus to Resilience
Across Cultures and Context, England, London: Sage Publication
– Ungar, M (2006)
– Kleber, R.J., Figley, C.R.,& Gersons, B.P. (1995). Beyond trauma: cultural and societal
dynamics. New York: Plenum
– Center on the developing Chil (2016). From best practices to breakthrough impacts: A
science-based approach to buildinga more promising future for young children and families
– APA richtlijnen: Building resilience in children and youth

Accreditatie

Er is voor deze webinar accreditatie aangevraagd* voor de volgende beroepsgroepen:

 • SKJ
 
NB! De accreditatie geldt alleen bij inschrijving voor alle vier de webinars. Dus alleen indien er een pakket afgenomen wordt, komt een deelnemer in aanmerking voor de accreditatie, niet per losse webinar.

* IMH Nederland kan niet garanderen of er daadwerkelijk accreditatie toegekend wordt.

Toetsing

Indien je in aanmerking wil komen voor de accreditatie zal er een online toets met 3 multiple choice vragen worden gesteld (dit wordt opgenomen in een totaal toets van 12 vragen over de 4 webinars. Daarbij moet 80% van de antwoorden goed zijn)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden, onderaan de pagina is het aanmeldformulier te vinden.