Webinar de ontwikkeling van sociale angst en selectief mutisme bij zeer jonge kinderen

Angst is een van de meest primaire emoties van mens en dier. Angsten en het omgaan met angst is een belangrijke ontwikkelingstaak, die begint bij hele jonge kinderen en doorgaat tot in de volwassenheid. Geen mens kan (over)leven zonder angst. Maar wanneer gaat gewone en gezonde angst over in overmatige angst zoals we die zien bij kinderen met een angststoornis? In dit webinar gaan we kijken naar de gewone ontwikkeling van jonge kinderen en naar factoren die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van overmatige angsten. We gaan kijken wanneer er sprake is van een stoornis. Daarbij kijken we vooral naar sociale angst(stoornissen) en de recente literatuur over het vóórkomen ervan en lange termijn effecten.

Kunnen sociale angststoornissen waarbij een mens bang is wat een ander van hem/haar vindt of over hem/haar denkt al ontstaan bij hele jonge kinderen? Selectief mutisme wordt wel gezien als een voorloper, of een bijzondere vorm van een sociale angststoornis. Kinderen met selectief mutisme kunnen goed praten in sommige situaties (meestal thuis), maar blokkeren volledig in andere situaties (vaak op school, maar ook bij kennissen, vriendjes en soms opa/oma’s). Ze spreken niet en dat kan maanden, zelfs jaren blijven bestaan. Tijdens het webinar bekijken we beelden van deze stoornis. Aan de hand van recente studies en work-in-progress, kijken we naar gedragskenmerken en naar het verband tussen selectief mutisme en een meertalige ontwikkeling. We beschouwen daarbij het verschijnsel “stille periode” versus “selectief mutisme”.

Tenslotte gaan we in op de pedagogische begeleiding van jonge angstige kinderen en de behandeling van kinderen waarbij de angst zo groot wordt dat er sprake is van een stoornis. Daarbij bekijken we het cognitief gedragstherapeutische programma voor jonge kinderen ‘Spreekt voor zich’.

Praktische informatie

Spreker: Maretha de Jonge
Datum: Vrijdag 30 oktober 2020 09:00 – 10:00

Lengte: De webinar bedraagt 1 uur. 

Kosten: Elke webinar kost €29,95,- 
IMH Nederland is CRKBO geregistreerd, waardoor er geen BTW over het bedrag betaald hoeft te worden.

Schrijf jij je tegelijk in voor alle vier webinars, dan krijg je korting en betaal je €109,80  i.p.v. €119,80.
Organisaties die 10 of meer medewerkers tegelijk willen inschrijven, kunnen contact (mail naar info@imhnederland.nl) met ons opnemen voor pakketprijzen. Het is mogelijk om de webinars op een ander moment te bekijken.

Opname: De webinars worden opgenomen. Ben je verhinderd, laat het gerust weten. Heb jij je ingeschreven, dan krijg je nadien van ons een link en kan je de webinar terugzien. Inschrijven voor de webinars is mogelijk tot 31 oktober. Het terugkijken van de webinars is mogelijk tot 30 november

Over de spreker:
Prof. dr. Maretha de Jonge is halftime verbonden aan opleiding orthopedagogiek van de Universiteit Leiden en halftime werkzaam in het UMC Utrecht, afdeling psychiatrie binnen de zorglijn ontwikkelingsstoornissen. Zij is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen/jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen en angststoornissen in het bijzonder selectief mutisme. Zij ontwikkelde het gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Spreekt voor zich’ voor kinderen met selectief mutisme van 4-8 jaar en hun omgeving.

Vooropleidingseisen

Niveau: HBO+ en WO.

Er wordt verwacht dat de deelnemer minimaal geringe kennis heeft van of bekend is met de term en visie van Infant Mental Health. 

Doelgroep: Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdregisseurs, Verloskundigen, Logopedisten

Leerdoelen

Na afloop weet de cursist

 1. Wanneer we spreken van gewone kinderangsten en wanneer er sprake is van een
  angststoornis.
 2. Welke (risico)factoren meespelen bij de ontwikkeling van sociale angststoornissen en
  selectief mutisme.
 3. Wat selectief mutisme is, hoe het eruit ziet en wat het verschil is tussen een stille periode
  en selectief mutisme.
 4. Waar je bij eentalige en meertalige kinderen die (nog) niet durven spreken, op kan letten
  in vroegsignalering.
 5. Welke pedagogische adviezen en interventies zijn er die je als hulpverlener kan gebruiken
  om ouders of leidsters te ondersteunen bij de opvoeding van een angstig kind of een kind
  met selectief mutisme
 6. Welke behandelmogelijkheden zijn er voor jonge kinderen met sociale angst en hoe ziet
  het behandelprogramma voor kinderen met selectief mutisme er uit?

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding vereist voor deze webinar.

Onderstaande filmpjes zijn (vrijblijvend) om je te verdiepen in Infant Mental Health

Richtlijnen, bronnen en/of vakliteratuur

 • Bufferd SJ, Dougherty LR, Olino TM. Mapping the frequency and severity of anxiety
  behaviors in preschool-aged children. J Anxiety Disord. 2019;63:9-17.
  doi:10.1016/j.janxdis.2019.01.006
 • de Jonge, M.V. (2016) Selectief mutisme. In: Staal, W., Vorstman, J., Van der Gaag, R.J.
  (redactie) Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop; Een integrale medische en
  psychologische visie. (pp 301-319). De Tijdstroom, Utrecht.
 • de Jonge, M.V., De Pagter, J., Van Braam van Vloten – Hairwassers, H.M.W. (2013). Selectief mutisme behandelen, dat spreekt voor zich. Tijdschrift Signaal, Vaktijdschrift voor therapeuten, nr 82, Maart 2013
 • Kertz SJ, Sylvester C, Tillman R, Luby JL. Latent Class Profiles of Anxiety Symptom
  Trajectories From Preschool Through School Age. J Clin Child Adolesc Psychol.
  2019;48(2):316-331. doi:10.1080/15374416.2017.1295380
 • Le Pichon, E., & Jonge, M.V. de (2015). Linguistic and psychological perspectives on
  prolonged periods of silence in dual-language learners. International Journal of Bilingual
  Education and Bilingualism, 19 (4), p. 426-441. doi: 10.1080/13670050.2015.1007918
 • Schwartz C, Barican JL, Yung D, Zheng Y, Waddell C. Six decades of preventing and
  treating childhood anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis to inform
  policy and practice. Evid Based Ment Health. 2019;22(3):103-110. doi:10.1136/ebmental-
  2019-300096
 • Viana, A.G., Beidel, D.C., & Rabian, B. (2009). Selective mutism: a review and integration
  of the last 15 years. Clinical Psychology Review, 29(1), 57-67.
 • Whalen DJ, Gilbert KE, Barch DM, Luby JL, Belden AC. Variation in common preschool
  sleep problems as an early predictor for depression and anxiety symptom severity across
  time. J Child Psychol Psychiatry. 2017;58(2):151-159. doi:10.1111/jcpp.12639
 • Wehry AM, Beesdo-Baum K, Hennelly MM, Connolly SD, Strawn JR. Assessment and
  treatment of anxiety disorders in children and adolescents. Curr Psychiatry Rep.
  2015;17(7):52. doi:10.1007/s11920-015-0591

www.spreektvoorzich.nl

Accreditatie

De webinarreeks is SKJ geaccrediteerd: 4.25 punten

NB! De accreditatie geldt alleen bij inschrijving voor alle vier de webinars. Dus alleen indien er een pakket afgenomen wordt, komt een deelnemer in aanmerking voor de accreditatie, niet per losse webinar.

* IMH Nederland kan niet garanderen of er daadwerkelijk accreditatie toegekend wordt.

Toetsing

Indien je in aanmerking wil komen voor de accreditatie zal er een online toets met 3 multiple choice vragen worden gesteld (dit wordt opgenomen in een totaal toets van 12 vragen over de 4 webinars. Daarbij moet 80% van de antwoorden goed zijn)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden, onderaan de pagina is het aanmeldformulier te vinden.

Nieuwsbrief

Nominatie VROEG-prijs

Ook interessant

Samenwerking

Vroeg_rgb_3840-768x377-1.png

Agenda

januari 2021
februari 2021
maart 2021
Geen evenementen gevonden!
Meer laden