Ga naar de inhoud

Over ons

Onze missie:

Goede zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders en jonge kinderen laagdrempelig beschikbaar, op het juiste moment en zonder wachtlijst. Daar gaan we voor!

Wij zorgen dat experts uit de geboortezorg, ziekenhuiszorg, jeugddomein, kinderopvang & onderwijs beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om passende hulp aan gezinnen te geven. En dat zij op hun beurt betrouwbare informatie delen online & offline.

Daarbij zetten wij de wens van ouders centraal. Ook zorgen we dat de informatie dichtbij huis gevonden kan worden. Dat betekent dat onze professionals op een nieuwe manier samenwerken, zodat kennis van specialisten beschikbaar is wanneer ouders daar behoefte aan hebben. En dat betekent dus ook dat we ons inzetten voor het terugdringen van wachtlijsten binnen de Infant Mental Health-zorg!

 IMH Nederland is onderdeel van Cayo Care. Ontmoet ons team 

Hoe doen wij dat:

Wij zijn een sociaal maatschappelijke onderneming en komen zelf uit de zorgsector. We weten dus hoe druk je kan zijn met allerlei administratieve taken en randzaken. Bovendien lijkt de zorgwereld zo versnipperd; overal valt wel iets te halen of te vinden.

Daarom zijn wij een full-service platform met specialisatie jonge kind. We nemen het gedachtegoed Infant Mental Health als uitgangspunt. Dat betekent dat wij een divers aanbod hebben, om te zorgen dat zowel ouders als professionals uit de keten ondersteund & ontlast worden. En daarvoor werken we natuurlijk graag samen, want zo blijft ieders expertise benut.

Door ons aanbod blijft er dus meer tijd over voor daar waar het echt om gaat: de zorg aan de baby’s & de jonge kinderen. 

Blended care
Ouders & verwijzers zoeken vaak naar de juiste expertise met de kortste wachtlijst. Via onze database, waar vele IMH-professionals staan ingeschreven, kunnen wij daar snel antwoord op geven. Dit voorkomt rondbellen en zoeken. Zo kan je als verwijzer altijd gebruik maken van de laatste inzichten. 
Bovendien bieden wij zelf (groeps)gerichte ouderondersteuning. Waarbij onze behandelaren en ervaringsdeskundigen steeds de nieuwste vormen van zorg inzetten. 

Kwaliteit van behandelingen
IMH-professionals die bij ons staan ingeschreven, dienen te zorgen dat hun behandelingen voor gezinnen met jonge kinderen effectief zijn. Dit betekent dat professionals vindbaar zijn op basis van hun kennis & kunde. Deze professionals sluiten aan in onze community binnen mijn.imhnederland en kunnen daar gebruik maken van de online omgeving; waar ze van elkaars expertise kunnen leren, op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied en waarbij ze gebruik kunnen gaan maken van behandeltools.  

Deskundigheidsbevordering
Ons doel is dat jonge kind professionals werken volgens de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Daarom zetten we ons in voor blended onderwijs en gericht op de vraag binnen jouw organisatie. Zo kan elke professional en branche (van kinderopvang, IKC tot aan specialistische GGZ) profiteren van Infant Mental Health expertise. Organisaties en lokale IMH Netwerken die vanuit de IMH-visie willen gaan werken, hebben zo de mogelijkheid om zich gericht te laten trainen in kennis en vaardigheden Infant Mental Health. Onze experts delen via blogs en ons platform hun kennis vervolgens weer met ouders.

Wat kan jij in je eigen regio doen:

We werken graag samen met professionals die zich binnen hun regio profileren als jonge kind expert en die de vraag van ouders centraal willen stellen, geloven in ontschotten en samenwerken. Zij kijken integraal naar het gezin, de ontwikkeling van het kind en de interactie tussen ouders en kind. Daarbij hebben zij onderling snel contact en kennisuitwisseling voor de juiste zorg. 

Twentse samenwerking onrustige baby als voorbeeld
Wat er inmiddels in Twente is ontstaan is bijzonder. Vanuit allerlei sectoren zijn professionals geschoold in Infant Mental Health. Er vindt kruisbestuiving plaats tussen kinderopvang, onderwijs, ziekenhuis, jeugdzorg en verloskunde. We draaien regionale pilots, voor een betere verbinding tussen ziekenhuiszorg en eerstelijn. Bijvoorbeeld hoe we het netwerk rondom onrustige baby’s kunnen versterken of hoe we stress en onveiligheid in jonge gezinnen kunnen voorkomen. 

Arnhem als voorbeeld van casuïstiekbespreking
Naast Twente is er een nieuw netwerk in Arnhem opgericht. Dit netwerk onderzoekt of intervisie kan bijdragen aan een betere verbinding tussen voorveld en specialistische jeugdzorg. De professionals in de regio zijn zelf de spil in het web. 

Heb je zelf interesse om in jouw regio iets op te zetten of te kunnen betekenen rondom IMH? Wil je werken aan het wegwerken van schotten en over sectoren en organisaties heen bouwen om de allerbeste zorg voor het jonge kind te kunnen bieden? Wij kunnen ondersteunen en met je meedenken.

Mail ons op info@imhnederland.nl zodat we met je mee kunnen denken!

Wil jij IMH materialen altijd bij de hand hebben? Tot 1 maart kun je bij ons een fysieke map met daarin een overzicht van IMH vaardigheden, modellen en materialen verkrijgen. Lees meer