VOSERGO ergotherapiepraktijk

Kinderergotherapie heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0 -18 jaar zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. Kinderen kunnen in het dagelijks en maatschappelijk leven beperkingen ervaren door bv. lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen, leer-, gedrags-, of ontwikkelingsproblemen of belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

Hulpvragen
Kinderergotherapie heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0 -18 jaar zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. Kinderen kunnen in het dagelijks en maatschappelijk leven beperkingen ervaren door bv. lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen, leer-, gedrags-, of ontwikkelingsproblemen of belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

Behandelaanbod
Onderzoek en diagnostiek (fijne motoriek, voorbereidend schrijven, schrijfvaardigheden, planmatig werken en sensorische informatieverwerking), behandeling, advisering en begeleiding rondom de inzet van hulpmiddelen en voorzieningen, begeleiding van hoogsensitieve kinderen en hun ouders.