Ga naar de inhoud

Bemiddeling & matching

Infant Mental Health voor verwijzers

Snelle matching tussen hulpvraag en de juiste deskundige professionals

Wij willen de zoektijd in de Infant Mental Health zorg verminderen. Dit doen we door te zorgen dat informatie op 1 plek te vinden is. Onze inhoudelijke expertise in combinatie met slimme technieken, zorgt dat we eenvoudig overzicht hebben van kennis en innovatie in Nederland.

We helpen zorgverleners, verwijzers, gemeenten en zorgverzekeraars om sneller antwoord te krijgen op hun vragen over preventief werken en gezinsgerichte zorg. 

Neem contact met ons op:
– tijdens het telefonisch spreekuur (iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur en iedere donderdag van 11.00 tot 12.00 uur)
– door een mail te sturen naar matchen@imhnederland.nl waarop wij op maandag en donderdag reageren

085 1300436
matchen@imhnederland.nl
Liza Kamp
Projectmedewerker Matchen en IkWerkindeZorg
Nick Hogt
Adviseur ICT & Zorg
Zillah Holtkamp
Strategisch adviseur zorginnovatie, GZ-psycholoog & IMH-specialist
Nina Bosch
Orthopedagoog i.o. en Projectmedewerker Blended Care
Vorige slide
Volgende slide

Op zoek naar een IMH-Professional?

Het doel van IMH Nederland is om zoveel mogelijk kinderen, zo zorgeloos mogelijk te laten opgroeien. Om dat mogelijk te maken, ondersteunen wij verwijzers actief bij het vinden van de juiste professionals. Hiermee voorkomen we dat gezinnen en jonge kinderen onnodig lang met opvoedvragen en vragen over de ontwikkeling blijven rondlopen. Bovendien willen we dat ze zo snel mogelijk aan de juiste ondersteuning gekoppeld worden. Van een stepped care naar matched care model. 

 

Consultatie en bemiddeling

  • Alle jonge kind zorgaanbod op 1 plek
  • Gratis consultatie door IMH-specialist of IMH-consulent
  • Hulpvraag gematcht aan juiste zorgaanbod
  • Zoektijd vermindering voor verwijzers
  • Benut het IMH netwerk voor specialistische kennis

Flexibele inzet IMH-professionals

  • IMH-professionals die als ZZP-er werken
  • 7 dagen per week bereikbaarheid
  • Goede gezinsgerichte zorg zonder wachtlijst
  • Alle 5 domeinen binnen handbereik
  • Betaal alleen voor wat je afneemt

Wij helpen professionals bij het vinden van het juiste zorgaanbod voor jonge kinderen. Deel je vraag met ons en we zoeken voor je, zodat jij bezig kan met de ondersteuning aan het gezin

Betere samenwerking binnen de jonge kind zorg

Wil je de zorg voor jonge kinderen en hun ouders verbeteren? Wil je interventies inzetten die werken? Wil je dat zorgorganisaties onderling meer gaan samenwerken en de juiste professionals inzetten bij een gezin?

Heb je erover nagedacht om ons mee te laten denken bij jouw vraagstukken? Met slimme technieken brengen we namelijk in beeld welke expertise er in jouw regio zit en wat je nog mist. En als je dat in beeld hebt, kun je gerichter aan de slag voor toekomstbestendige zorg. 

Neem contact met ons op via matchen@imhnederland.nl

 

Je laten scholen in Infant Mental Health?

Met een team van docenten en experts op het vlak van Infant Mental Health geven en maken we cursussen voor professionals werkzaam in de geboortezorg en in de jonge kind zorg over Infant Mental Health.

Onderwerpen van de cursussen en webinars variëren van kennismaking met de basisconcepten van de Infant Mental Health tot en met complete pakketten waarin praktische vervolgcursussen en begeleide intervisie een plek hebben.

Wil jij meer zicht in alle domeinen jonge kind?

Bewust samenwerken zodat je weet wie je betrekt
De geboortezorg – en jonge kindketen kun je onderverdelen in vijf domeinen. Het is gebaseerd op de domeinindeling van Zero to Three. IMH Nederland heeft dit omgezet naar de Nederlandse situatie, met bijbehorende financieringsstromen. Download hier de overzichtskaart.

Ook heeft IMH Nederland een beroepenlijst gemaakt per domein. Op die manier kan je systematisch in beeld krijgen of je binnen je regio oog hebt voor de diverse professionals die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen.

Infant Mental Health als zelfde taal in alle domeinen.
Vaak wordt in de praktijk duidelijk dat professionals onderling dezelfde taal missen, om gedrag van kinderen en/of ouders te signaleren, te verklaren en er eenduidig naar te handelen. Het gedachtegoed Infant Mental Health helpt professionals om op vanuit eenzelfde visie te werken, zodat de zorg veel effectiever is. 

Deze organisaties werken vanuit de IMH-visie