Ga naar de inhoud

Verloskundige

In Nederland krijgen alle zwangeren begeleiding. Bij een medische indicatie zal de begeleiding gebeuren door een gyneacoloog. In alle andere situaties zal de begeleiding door de verloskundige gedaan worden.

Verloskundigen plannen consulten in waarbij ze de groei van de baby en de fysieke en psychische conditie van de moeder controleren. Ook informeren ze over de mogelijkheden van prenatale screeningen.

Verloskundigen hebben een belangrijke signalerende rol als het gaat om de ontwikkeling van de  baby, maar ook die van de toekomstige ouder-kind relatie. De verwachtingen en cognities die ouders hebben over hun kind is een belangrijke voorspeller van de kwaliteit van de latere ouder-kind relatie. Verloskundige zijn dan ook een essentiële schakel in de keten van vroegsignalering. De kwaliteit van de verloskundige wordt via de KNOV geborgd. Verloskundige kunnen zich in dit kwaliteitsregister laten inschrijven.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!