Aanmelden verdieping risicosignalering stress en onveiligheid

Het signaleren van kindermishandeling, verwaarlozing – en misbruik bij jonge kinderen is complex en vraagt specifieke kennis & vaardigheden over de ontwikkeling van jonge kinderen. Ben jij aandachtsfunctionaris kindermishandeling of werk je in een setting met complexe gezinnen? Meld je aan, vergroot je kennis en versterk de keten van risicogestuurde zorg in Twente.

Deze scholing maakt onderdeel uit van een ketenaanpak preventie van kindermishandeling bij jonge kinderen. In oktober 2019 heeft Eveline Euser samen met 20 professionals uit Twente een aftrap gedaan om meer kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van vroegsignalering van stress en onveiligheid bij (zeer) jonge kinderen. Het doel hiervan is om in de toekomst op tijd de juiste ondersteuning te kunnen bieden voor ouder en kind, zodat de schade van kindermishandeling voorkomen of beperkt wordt.

De verdieping is voor gedragswetenschappers die binnen de keten van taxatie en behandeling verder willen samenwerken.

Inhoud:

Hoe krijg je goed zicht op relationele onveiligheid binnen je behandeling? Welke interventieprogramma’s kies je bij welke signalen en hoe kan een taxatie-instrument je hierbij helpen? Op welke manier zou traumagerichte zorg voor jonge gezinnen eruit moeten zien?  

Je krijgt praktische handvatten: Welk aanbod is er in Twente (n.a.v. de bijeenkomst in oktober 2019 is er een overzicht gemaakt)? Welke taxatie-instrumenten werken prettig en zijn toe te passen in jouw setting (we gaan aan de hand van een casus oefenen met meerdere instrumenten) en hoe kan je op basis van signalen tot een interventieplan kunnen komen?

Voor wie:

De deskundigheidsbevordering is voor gedragswetenschappers, aandachtsfunctionarissen & artsen met voorkennis op het gebied risicosignalering & onveiligheidsgedrag bij baby's, jonge kinderen en ouders.

Docenten:

Dr. Eveline Euser is GZ-psycholoog, trainer & adviseur Infant Mental Health en gepromoveerd op het onderwerp gehechtheid en kindermishandeling. In 2019 heeft ze 18 professionals met aandachtsgebied kindermishandeling uit Twente getraind en heeft voor  het Expertisecentrum Jonge Kind uit Hengelo (ondersteuning voorschool) een praktisch toepasbare meldcode voor Jonge Kinderen gemaakt.

Wanneer & waar:

Vrijdag 20 maart 2020 13:30-16:30 uur

Stadscentrum Delden
Langestraat 79
7491 AB Delden

Algemene Voorwaarden:

Klik hier voor de algemene voorwaarden van IMH Nederland.

Kosten:

€99,- (excl. BTW)
Korting bij inschrijving voor 10 februari 2020 €89,- (excl. BTW)

Annulering:


- 8 weken of eerder voor aanvang 1e lesdag, annulering is kosteloos
- Tussen 8 en 4 weken voor aanvang 1e lesdag, annulering kost 50% van het tarief van de scholing
- Minder dan 4 weken voor aanv1e lesdag, bij annulering geen teruggave van het tarief

Privacy:

Wil jij weten hoe zorgvuldig wij met jouw gegevens om gaan, klik hier voor onze privacyverklaring.

Aanmelden:

Stuur een mailtje naar info@imhnederland.nl met de naam van de cursus waarvoor je je wil inschrijven en de gegevens waar de factuur naar toe mag. Je krijgt dan binnen 2 weken een bevestiging van ons