Meteen naar de inhoud

Uitleg lidmaatschap netwerkzorg
IMH Nederland

Samenwerken voor goede IMH netwerkzorg in Nederland

Doel IMH-netwerkzorg

Nederland heeft een uitgebreid, maar ook ingewikkeld, zorgstelsel. Als gezin met jonge kinderen kom je vele professionals en organisaties tegen, met ieder een andere beroepsachtergrond. Ook zijn professionals en sectoren verschillend gefinancierd (zie daarvoor ook de overzichtskaart netwerkzorg) en kan de inrichting van de ondersteuning soms per wijk verschillen. 

Het gevolg hiervan is dat ouders met zorgvragen onduidelijkheid ervaren. Bovendien duren ondersteuningstrajecten zo onnodig lang duren (Bron: IMH Nederland 2021 onderzoek onder 150 ouders). Dit moet anders. De netwerkzorg zet de behoefte van het gezinnen weer centraal en zal de kwaliteit van ondersteuning een impuls geven. 

Deelnemen aan IMH netwerkzorg

Opleidingsroutes IMH Nederland

Lidmaatschappen & opleidingsroutes

Goede zorg, op het juiste moment. Daar staan we voor! We willen dat zorg integraal, zonder schotten en efficiënt is ingericht. Professionals dienen bevoegd en bekwaam te zijn om gezinnen goed te helpen. Om dat te bereiken op het gebied van Infant Mental Health is gekozen voor een registratiesysteem. Hiermee ontstaat er binnen regionale samenwerking duidelijkheid wie welke expertise heeft.

Samenwerken aan de beste zorg voor jonge gezinnen, met als doel dat elke ouder eenvoudig en snel, de juiste expertise en ondersteuning kan vinden.

Aanmelden voor netwerkzorg:

Wil je meedoen in de IMH netwerkteams en wil je gevonden worden op onze website? Wij stellen de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een BIG of SKJ registratie en/of bent aangesloten bij een beroepsvereniging passend bij jouw beroep
  • Je werkt minimaal 8 uur per week met gezinnen die een baby verwachten of een baby/jong kind hebben
  • Je werkt vanuit de Infant Mental Health-visie en bent daartoe opgeleid. IMH scholing van minimaal 15 uur is vereist
  • Je hebt meegedaan aan de start bijeenkomst netwerkzorg van IMH Nederland 
  • Er zal gevraagd worden om jaarlijks je kennis actueel te houden via thematische scholing (uitwerking volgt in 2023)
  • Je digitale portfolio wordt door jouw actueel gehouden
  • Je bent lid van Netwerkzorg IMH Nederland
 

Het ontstaan van IMH-netwerkzorg

In Twente is in 2018 een pilot gestart, waarbij verschillende professionals, met diverse achtergronden zich inzetten om ouders en jonge kinderen beter te begeleiden. Er zijn sindsdien ruim 250 professionals in Twente getraind in de IMH-visie; van kortdurende introductiecursussen tot IMH-specialist. Om vanuit een gedeelde visie naar verbetering in samenwerking te komen, wordt netwerkzorg uitgerold. 

Het doel is dat ouders en professionals snel duidelijk hebben welke zorgverlener(s) past bij hun hulpvraag. Binnen het netwerk is alle expertise aanwezig of snel in te schakelen. Samenwerken in een netwerk maakt het werken voor professionals doelmatiger, leuker en leerzamer. Je leert van elkaar en de kwaliteit van zorg gaat omhoog. 

Om dit niet te vrijblijvend te maken, is ervoor gekozen dat elke professional binnen de netwerkzorg getraind is in werken vanuit de IMH-visie, er intervisie plaats vindt en men met elkaar zorgt dat kennis up-to-date is.

Internationale ontwikkelingen IMH netwerkzorg

Om tot netwerkzorg te komen, is het van belang om te handelen vanuit een gedeelde visie. Dat de Infant Mental Health-visie die gedeelde visie zou kunnen zijn, werd in al 1978 beschreven door Shapiro, Adelson & Tableman. In Michigan werd toen voor het eerst een trainingsprogramma opgezet, waarin professionals met verschillende achtergronden (social work, psychologie, verpleegkundige en counseling) IMH-vaardigheden leerden om in hun eigen regio meer IMH-zorg van de grond te krijgen. In de evaluatie bleek dat die gedeelde visie helpend is om binnen je eigen werksetting en de gemeenschap vertrouwen te krijgen voor vernieuwing en verbetering van zorg aan gezinnen met baby’s. 

Het artikel beschrijft tevens hoe verschillende niveau’s binnen een netwerk zichtbaar worden; sommige professionals binnen het netwerk zijn gericht op screening, anderen op beleid en verbinding en sommigen zijn expert in intensieve psychotherapie. Om na de pilot verbinding te houden, is destijds de Michigan Associate for Infant Mental Health opgericht. Anno 2022 beschrijven ze daar naast de IMH-specialist verschillende expertisegebieden binnen hun community. Namelijk die van Infant Family Associate, Infant Family Specialist en Infant Family Health Mentor. 

Uitgelicht cursusaanbod