IMH toolbox zorgprofessionals

Overzicht van hulpmiddelen die zorgprofessionals kunnen gebruiken bij de zorg voor gezinnen met ongeboren en jonge kinderen

Vind hier een overzicht van tools die je kan gebruiken in relatie met ouders

Ouder-kind relatie

Een overzicht van tools voor de ondersteuning van de ouder-kind relatie

Kind

Een bundeling van tools die je kan gebruiken in relatie tot vragen ontwikkeling kind

Omgeving

Hier vind je tools voor uitleg over/ of interventies gericht op de omgeving

Top 3 IMH-tools

Video's youtube

Leren vanuit de reflectieve praktijk

Verbinding tussen alle domeinen die gezinnen met jonge kinderen ondersteunen. Samen leren aan de hand van casuïstiek, het biedt veel inzicht. IMH Nederland heeft daarom een intervisie waaier gemaakt, zodat je samen kan leren tijdens intervisie. 

De waaier bevat een theoretisch kader over de reflectieve praktijk en 8 praktische tools om een reflectieve praktijk sessie in te vullen. Wil je de intervisie inzetten met collega’s uit je netwerk, dan zit er ook een agenda bij met praktische zaken om de netwerkzorg te verstevigen.  

Intervisiewaaier IMH Nederland €12,95*

* Exclusief €4,95 bestelkosten

Overzicht jonge kind keten Nederland

Projecten en onderzoek IMH Nederland

IMH Nederland heeft door heel Nederland contacten met experts en onderzoekers. Ook doen we zelf veel praktijkonderzoek op allerlie gebieden. Onze ervaring is dan ook dat er vaak al informatie te vinden is over een onderwerp waar jij je in verdiept. Benut de kennis en tools van anderen. Heb jij een onderwerp of tools die je wil delen, of ben je op zoek naar tools en informatie, neem gerust contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@imhnederland.nl

  • Ketensamenwerking onrustige baby’s –  verwijsgedrag en klantenreizen. Feb.. 2021 – juli 2021. Ziekenhuisgroep Twente, IMH Nederland & studenten van Hogeschool Utrecht
  • Hoe hoog is stress – stressmeting (aanstaande) ouders, baby’s en jonge kinderen. Sept 2020 – Juli 2021. Universiteit Twente, Ziekenhuisgroep Twente, IMH Nederland
  • E-health toepassingen voor ouders van jonge kinderen met gezondheidssklachten – hoe zet je psychosociale ondersteuning slim in. Februari 2021 – juli 2021. IMH Nederland,  jouwomgeving.nl en Rijksuniversiteit Groningen
  • Kansrijke Start en klantreizen specialistische zorgvragen. Sept. 2020 – oktober 2021. Gemeente Hengelo, IMH Nederland
  • Complexe diagnostiek bij jonge kinderen – wat levert 5 jaar samenwerking op? Sept. 2020 – februari 2023. KiECON, IMH Nederland & Saxion
  • Actieonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen. Sept. 2020 – januari 2022. Academische Werkplaats Jeugd in  Twente, Saxion, IMH Nederland

Documentaires & Tedtalks