Ga naar de inhoud

Themawerkgroepen

Infant Mental Health projectgroepen

Wil jij ook aan de slag met jouw passie?

Expertise doorontwikkelen, daar zetten we ons voor in! Want als jij zorg nodig hebt, wil jij toch ook naar de laatste inzichten geholpen worden? 

We benutten de Infant Mental Health-visie om professionals en organisaties onderling te verbinden zodat de kwaliteit van zorg verbetert. In combinatie met slimme technieken en deskundigheid van doorgewinterde professionals,  bedenken we (bijna) dagelijks  nieuwe plannen die enorm veel energie genereren. 

Met onze ervaring helpen we experts om meer uit preventief werken te halen en daarbij handig gebruik te maken van IT oplossingen. 

Neem contact op met onze adviseurs.

085 1300436
info@imhnederland.nl
Zillah Holtkamp
Strategisch adviseur zorginnovatie, GZ-psycholoog & IMH-specialist

Aanmelden community 'samenwerken voor onrustige baby's '

De doelgroep onrustige baby’s krijgt de laatste maanden in Nederland meer aandacht. Mooie initiatieven ontstaan. We willen de krachten van de verschillende enthousiaste professionals bundelen en zorgen de energie voor verandering samen komt. Daarom hebben we een groep geopend, waar je gratis aan kan deelnemen. Want hoe gaaf zou het zijn als we elkaar veel sneller vinden en niet meer op eilandjes hoeven te werken!

Samenwerken voor onrustige baby's
Een praktisch meerjarenplan voor jonge kind zorg

Verandering door een goede strategie

Door de Infant Mental Health-visie uit te rollen, bouw je aan een fundering binnen het zorglandschap. Veel professionals die wij ontmoeten hebben daar allerlei interessante ideeën bij. Maar waar begin je? Hoeveel werk komt er dan op je af en hoe ga jij je project financieren? 

Wij ondersteunen professionals die het lef hebben om hun goede ideeën uit te voeren
Ooit zijn wij begonnen, met een droom. De uitvoer werd gedaan aan de keukentafel, in alle vrije uurtjes die we te besteden hadden en zonder subsidie. Maar wel met een plan en de durf om er vol voor te gaan! Wij hebben veel fijne mensen ontmoet, die ons gesteund hebben. En het is gelukt! Daarom helpen wij nu andere professionals die ook patronen in de zorg willen doorbreken. 

Heb jij een goed idee en wil je er voor gaan! Mail ons

 

Onrustige baby

In regio Twente hebben we met vele professionals de start gemaakt voor betere ondersteuning aan gezinnen met een onrustige baby. Op dit moment zijn we bezig met een vervolg in regio Utrecht en regio Twente. Het huidige project in Utrecht bestaat uit het in kaart brengen van de actuele zorg en ketenpartners in deze regio, om daarna te werken aan het gezamenlijke doel om zo goed mogelijk als een holding om het gezin heen te kunnen staan. Daarnaast zijn we in Twente de rol van de netwerk verbinders of ook wel leiderschapsrol aan het uitwerken.

Wil je nu al meer weten over netwerkzorg en handige tools krijgen over hoe je het in je eigen regio kunt vormgeven? Bekijk dan onze trainingsdag op www.imhnederland.nl/product/trainingsdag-onrustige-baby.

En wil je alvast een kijkje nemen op de site ontwikkeld voor ouders met een onrustige baby, kijk dan op www.helpmijnbabyhuilt.nl.

Projectfase: in doorontwikkeling

Meer weten? Mail Meike Kamp – Projectleider IMH Nederland

Postpartum Hulpverlening

Onder leiding van ervaringsdeskundige, coach en schrijfster Anne Marleen Meulink werken Dimence, Therese van den Oever, jeugdarts en dr. Angarath van der Zee & IMH Nederland aan een projectbeschrijving voor betere ondersteuning aan ouders met perinatale en postnatale mentale klachten. 

Projectfase: verkennend

Meer weten? Mail Anne Marleen Meulink – Postpartum Steun

Signaleren kindermishandeling webinar IMH Nederland

Huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen

Onder leiding van de Academische Werkplaats Twente en IMH Nederland draait er in de gemeente Hengelo een actiegericht onderzoek om de MDA++ methodiek uit te rollen voor de doelgroep ongeboren en jonge kinderen. Deelnemers zijn gemeente Hengelo, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis Twente, Raad voor de kinderbescherming, Expertisecentrum Jonge Kind en Saxion. Het project wordt gefinaniceerd door Geweld Hoort Nergens Thuis. 

Projectfase: implementatie en actiegericht onderzoek

Meer weten? Mail naar Zillah Holtkamp projectcoördinator

Infant Mental Health en bij ouders met een licht verstandelijke beperking

De basisprincipes van Infant Mental Health zijn toepasbaar voor alle gezinnen met jonge kinderen. Toch blijkt in de praktijk dat de vertaalslag naar ouders met een LVB moeilijker te maken is. Samen met experts op het gebied van LVB, zoals Ambiq, ‘s Heeren Loo en Kennisplatform LVB, werken we samen om Infant Mental Health ook voor deze doelgroep goed beschikbaar te maken. 

Projectfase: verkennend

Meer weten? Mail ons

Wij begeleiden professionals om hun ideeën voor zorgverbetering en innovatie uit te voeren

Een handleiding om een IMH intervisie vorm te geven

Leren vanuit de reflectieve praktijk

Verbinding tussen alle domeinen die gezinnen met jonge kinderen ondersteunen. Samen leren aan de hand van casuïstiek, het biedt veel inzicht. 

IMH Nederland heeft een intervisiewaaier gemaakt, met een theoretisch kader, praktische tools, een bundeling van intervisiemethodieken en een voorzet voor agendapunten.

Webinar met specifiek thema


IMH Nederland biedt de mogelijkheid aan om samen een webinar te maken van circa 2 uur (+ 20 minuten voorbereiding) met als doel om op landelijk niveau jouw thema onder de aandacht te brengen.

Jouw uren worden hierbij vergoed en wij verzorgen de technische voorwaarden. Een laagdrempelige manier om je kennis te delen, zonder dat je alle randvoorwaarden eromheen moet verzorgen

Wil je betere verbinding in Nederland?

Wil je in Nederland beter verbinding tussen professionals onderling? Wil je experts op jouw gebied snel en makkelijk kunnen consulteren? Wil je met elkaar thema’s uitwisselen? 

Heb je erover nagedacht om een besloten online community op te zetten? Wij ondersteunen je bij de uitrol hiervan? Kijk wat ons lidmaatschap voor je kunnen betekenen of neem contact met ons op

 

Deze organisaties werken vanuit de IMH-visie