Ga naar de inhoud

Taal en spraak ontwikkeling

Taalontwikkeling begint al tijdens de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap hoort een baby de eerste klanken en ontwikkelt zo een voorkeur voor de moedertaal. Ook de eerste maanden na de geboorte is een kind erg gericht op de taal van de volwassene. Veel praten met de baby stimuleert de taalontwikkeling.

Het huilen is de eerste merkbare verbale communicatie vanuit het kind. Gaandeweg het eerste jaar leert een baby allerlei nieuwe klanken maken. In het tweede jaar spreken de meeste kinderen al woordjes of korte zinnetjes.

Problemen in de taalontwikkeling
Soms komt de taalontwikkeling niet goed op gang. Het is dan van belang om te kijken wat de oorzaak is. Deze kunnen divers zijn, van problemen in de breinontwikkeling (afasie) tot aan specifieke ontwikkelingsstoornissen als autisme of onderstimulatie doordat de omgeving te weinig met het kind praat. Ook weten we dat de meeste jonge kinderen die tweetalig worden opgevoed in eerste instantie een achterstand laten zien in hun actieve taal/spraak ontwikkeling.

Al deze verschillende oorzaken kennen een andere aanpak. Daarom is het goed om tijdig te onderscheiden wat er aan de hand is. Ook moeten medische oorzaken uitgesloten worden (zoals problemen met het gehoor).

Richtlijnen

  •  Richtlijn NCJ Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen (2013). Lees richtlijn

Een nieuwe richtlijn is in ontwikkeling. TNO is in samenwerking met NSDSK in januari 2016 een project gestart om te komen tot een nieuwe uniforme JGZ richtlijn. Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar.