Ga naar de inhoud

Selectief Mutisme

Wat is selectief mutisme
Kinderen die weigeren te praten in bepaalde situaties of tegen bepaalde mensen terwijl ze wel praten in andere situaties kunnen daar heel volhardend in zijn. Al op jonge leeftijd (vanaf circa 3 jaar) kan dit ontstaan. Als dit moeilijk of niet te doorbreken is, kan je dit gedrag selectief mutisme noemen.

In veel gevallen zie je dat kinderen met selectief mutisme thuis wel praten, maar niet op school of tegen vreemden. Vaak maken ze ook geen andere geluiden. Soms zijn kinderen met selectief mutisme alleen bang om te praten en gaan alle manieren van omgaan met anderen wel goed. Soms zijn ze bang om te spreken, maar ook bang in andere sociale situaties.

Wat kun je als ouders doen
Het is moeilijk om te zien dat je kind wel kan praten, maar in sommige situaties helemaal dichtklapt of uit angst niet durft te praten. Je voelt je machteloos, want hoe je je kind ook gerust stelt, het lijkt alsof je weinig invloed hebt op het gedrag van je kind. Er zijn gelukkig wel behandelingen voor. Bijvoorbeeld middels Spreekt voor zich

Denk je dat er bij jouw kind sprake kan zijn van selectief mutisme, overleg dan met je huisarts of op het consultatiebureau. Zij kunnen je dan doorverwijzen naar een specialist op het gebied van selectief mutisme bij jonge kinderen, zoals naar GZ-psychologen, Klinische psychologen, IMH-specialisten of Kinderpsychiaters.

Online ondersteuning
Er zijn voor ouders van kinderen met selectief mutisme meerdere online platformen. Zoals selectiefmutisme.nl 

Breek de stilte
Kinderen met selectief mutisme praten thuis wel, maar in andere sociale situaties, zoals op school, niet of zeer weinig. Dit boek is gericht op leerkrachten, zodat ze handvatten krijgen om kinderen met selectief mutisme in de klas te begeleiden