Misbruik - en mishandeling

Jonge kinderen extra kwetsbaar
Ook onder baby's en jonge kinderen vindt seksueel misbruik en/of mishandeling plaats. Het is moeilijk om hier achter te komen, omdat deze groep kinderen zich verbaal niet kan uiten. Als een jong kind misbruikt of mishandelt wordt, is het aan volwassenen om dit op te merken. Het is dan belangrijk om te weten waar je op moet letten.

Het spreekt voor zich dat vroegsignalering noodzakelijk is om schadelijke gevolgen te beperken. Het bieden van de juiste nazorg en behandeling is bovendien essentieel. En het is nodig dat er eerder ingespeeld wordt op risicofactoren zodat misbruik en mishandeling voorkomen kan worden.

Richtlijnen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Richtlijn NCJ Kindermishandeling (2016). Lees richtlijn
Vereniging Vetrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Zie hun website voor diverse richtlijnen
Trimbos GGZrichtlijnen Familiaal Huiselijk Geweld (2009). Lees richtlijn

In Twente

Op 17 oktober is er een masterclass Risicogestuurde zorg van Jonge Kinderen. Een onderdeel van die masterclass is het maken van een sociale kaart. Na 17 oktober zal op deze pagina meer informatie te vinden zijn, welke professionals je in Twente kan vinden met expertise misbruik - en mishandeling bij Jonge Kinderen

Kinderteam Almelo

Kinderteam Almelo
Samenwerkingsverband eerstelijn

Lees meer