Ga naar de inhoud

Samenwerking Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Vakblad Vroeg is hét kennisplatform voor professionals die werken met zwangeren en jonge kinderen en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, signalering en vroeghulp. Via het kwartaalmagazine VROEG, webinars en congressen zorgt het platform voor verdieping. De website biedt, samen met de wekelijkse nieuwsbrief, een schat aan informatie over actuele ontwikkelingen. Vakblad Vroeg en IMH Nederland werken nauw samen.

De periode tussen zwangerschap en de eerste stappen in het onderwijs vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling van een kind. Gelukkig gaat het meestal goed, maar zo niet dan is adequate ondersteuning van groot belang. Voor het hulpaanbod aan deze gezinnen is Vakblad Vroeg een waardevolle informatie- en inspiratiebron.

Magazine

Het VROEG-magazine biedt ieder kwartaal inspiratie en verdieping voor professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind. Ieder nummer heeft een thema dat vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Voorbeelden zijn ‘Hersenen’, ‘Verlies. ‘Praten’, ‘Verstandelijk beperkt’ en ‘Regulatie’.  Abonnees hebben via het archief op de website toegang tot eerdere edities. De prijs van een abonnement bedraagt in Nederland € 26,50 en in België € 31,50 per jaar en bij automatische betaling zelfs € 1,50 minder.

Congressen en webinars

Vakblad Vroeg verzorgt ieder jaar verdieping via een serie congressen over onder meer vroegsignalering en vroeghulp, eetproblemen, slaapproblemen, baby’s, kinderopvang en onderwijs. Verder is er vrijwel iedere maand in de avond een webinar van twee uur. Bijvoorbeeld over Floorplay, Cultuurintensief werken, het Griefelprogramma en Taalontwikkelingsstoornissen.  

Nieuwsplatform

De website van Vakblad Vroeg is een belangrijk nieuwsplatform voor professionals die werken met zwangeren en met baby’s, peuters en kleuters en hun ouders. De site bevat onder meer veel bezochte nieuws-, boeken, – recensie- en agendaknoppen. Aan de site is een gratis wekelijkse nieuwbrief gekoppeld. Via een abonnement hierop blijven ruim 11.500 zorgprofessionals op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het werkveld.

Naar de website van Vakblad Vroeg >>

Samenwerking met IMH Nederland

De doelen van IMH Nederland en Vakblad Vroeg vertonen overlap. Daarbij is Vakblad Vroeg  vooral een kennisplatform dat de insteek van IMH tijdens de eerste duizend kritieke dagen omarmt. IMH Nederland richt zich in hoofdzaak op het in de praktijk brengen van het IMH-gedachtengoed. Beide platforms geven bekendheid aan elkaars activiteiten en gaan ook gezamenlijk scholingen organiseren.

Samenwerking

Nieuwsbrief