Ga naar de inhoud

Samenwerking KinderwijsTV

IMH Nederland zet zich in om Infant Mental Health kennis in alle belangrijke schakels van de keten beschikbaar te laten zijn. Een belangrijke schakel is de kinderopvang. Door leidsters die veel met baby’s en jonge ouders sensitief te maken voor patronen in de ouder-kind relatie, kan je nog sneller de nodige ondersteuning bieden als dit gewenst is. De kinderopvang heeft dan ook een belangrijke signalerende functie. Het voordeel van de kinderopvanglocatie, is dat het een laagdrempelige voorziening is, dichtbij ouders.

Om Infant Mental Health ook binnen deze sector meer onder de aandacht te krijgen, is IMH Nederland een samenwerking gestart met KinderwijsTV. KinderwijsTV biedt online scholing aan kinderopvangorganisaties. Naast alle modules die zij al ontwikkeld hebben, zal IMH Nederland aanvullende scholing bieden op het gebied van Infant Mental Health, vroegsignalering en het belang van een goede relatie tussen ouder en kind.

Samenwerking

Nieuwsbrief