Revalidatiecentrum Roessingh

De ontwikkeling van een kind kan door verschillende oorzaken belemmerd worden. Het is van groot belang om vroegtijdig de problemen of stoornissen te signaleren en eventueel te behandelen. Roessingh heeft daarvoor een gespecialiseerd team, het 0-4 jarigen team.

Hulpvragen
Motorische en coördinatieproblematiek, niet aangeboren hersenletsel, neuro(psychologische) problematiek,  spina bifida, cerebrale parase, begeleiding en ontwikkelingsstimulering bij syndromen.

Behandelaanbod
Screening, observatie en diagnostiek. 0-4 jarigen (multidisciplinair) team met behandelingen als sensorische informatieverwerking, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, inzet ondersteunende middelen, revalidatie en medicamenteus. DCD-screening en DCD-behandeling, diëtiek, maatschappelijk werk, therapeutische kindergroep voor dreumes en peuters.

Contact gegevens

Revalidatiecentrum Roessingh
info@roessingh.nl
053 487 5875
www.roessingh.nl

Roessinghbleekweg 33
7522 AH Enschede

Cathrien van Groningen
Revalidatie-arts

Sytske Nawijn
Revalidatie-arts