Ketenaanpak geweld en verwaarlozing baby’s en peuters

 

Ons doel: samen kindermishandeling bij jonge kinderen tijdig signaleren en voorkomen

Over het project risicogestuurde zorg Jonge Kind

Het signaleren van kindermishandeling – en misbruik bij jonge kinderen is moeilijk en vraagt expertise. Hoe signaleer en anticipeer je tijdig op risicofactoren? Wanneer wacht je, wanneer pak je door en wie heb je daar bij nodig? Wat kunnen we met elkaar betekenen voor baby’s en jonge kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie? Op 17 oktober 2019 hebben we met een vertegenwoordiging van o.m. beide Twentse ziekenhuizen, GGD, jeugdzorgorganisaties, Raad van de Kinderbescherming en regisseurs een eerste aftrap gedaan op het onderwerp kindermishandeling bij jonge kinderen.

Wat is er gedaan:

Eveline Euser heeft aan de hand van de 12 ontwikkelingsthema’s van Alica Lieberman uitleg gegeven hoe jonge kinderen de relatie met hun ouders ervaren. Daarna is risicogestuurde zorg besproken aan de hand van 5 fasen:

1. directe veiligheid met een veiligheidsplan;

2. stabiele veiligheid: een hulpverleningsplan voor risicogestuurde zorg;

3. werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplannen voor

trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg;

4. werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen

5. terugvalpreventie: een toekomstplan

 

Vervolg Masterclass aanpak Twentse ketenzorg mishandeling – en misbruik jonge kinderen

Er is op 17 oktober een eerste inventarisatie gemaakt welk aanbod er in Twente aanwezig is per fase. In een projectgroep zal dit verder uitgewerkt worden en er zal een voorstel voor vervolg gemaakt worden. De projectgroep zal o.m. bestaan uit Barbara Wolf (Mediant), Renske Rijlaarsdam (ZGT), Zillah Holtkamp (IMH Nederland).

Dr. Eveline Euser deelt haar expertise verder in Twente. Eveline Euser is orthopedagoog, GZ-psycholoog, trainer & adviseur Infant Mental Health en gepromoveerd op het onderwerp gehechtheid en kindermishandeling.

Vooraanmelden Vrijdag 20 maart 2020

Praktische informatie

Eveline Euser heeft op donderdag 17 oktober een aftrap gedaan in Twente met een masterclass. Vrijdag 20 maart 2020 zal Eveline wederom naar Twente komen om een vervolg te geven aan de ketenaanpak. Met de partners die aanwezig waren, is afgestemd om een passend vervolg te bedenken op basis van de input van 17 oktober. Daarom is er op dit moment nog geen nadere informatie over de invulling bekend. Wil jij op de hoogte blijven en/of aanwezig zijn, reserveer dan alvast de datum in je agenda en geef ons een seintje. We houden je dan vrijblijvend op de hoogte.