IMH Regionetwerken

Bouwen aan goede samenwerkingen in elke regio

Regionetwerken

In de landkaart een overzicht van onze Infant Mental Health regionetwerken in Nederland.

Kies voor één van de actieve regio’s om te zien welke activiteiten er op het gebied van IMH & Kansrijke Start afspelen.

Een netwerk starten in jouw regio? Dat kan natuurlijk ook! Wij ondersteunen je daarbij.

Vijf domeinen in samenwerking

Kracht van de IMH-regionetwerken

De geboortezorg – en jonge kindketen kun je onderverdelen in vijf domeinen. Het is gebaseerd op 
 domeinindeling van Zero to Three. IMH Nederland heeft dit omgezet naar de Nederlandse situatie, met bijbehorende financieringsstromen. Download hier de overzichtskaart. Daarnaast heeft IMH Nederland een beroepenlijst gemaakt per domein. Op die manier kan je systematisch in beeld krijgen of je binnen je regio oog hebt voor de diverse professionals die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen.

De kracht van een IMH-regionaal netwerk, is dat er een stevige verbinding ontstaat tussen deze vijf domeinen. Die verbinding wordt actief gestimuleerd, door op meerdere niveau’s en via meerdere activiteiten in te steken.

Infant Mental Health als zelfde taal in alle domeinen.

Vaak wordt in de praktijk duidelijk dat professionals onderling dezelfde taal missen, om gedrag van kinderen en/of ouders te signaleren, te verklaren en er eenduidig naar te handelen. Het gedachtegoed Infant Mental Health helpt professionals om op vanuit eenzelfde visie te werken, zodat de zorg veel effectiever is. 

Wil jij als zorgprofessional of zelfstandige praktijk op een eenvoudige manier actief zijn op het gebied van Infant Mental Health, wil jij IMH-tools snel tot je beschikking hebben, blended care toepassen en wil jij in verbinding zijn met andere IMH-professionals,  dan kunnen we je daarbij faciliteren. Wil je met 15 of meer professionals uit je praktijk een abonnement? Kijk dan bij de pakketprijzen voor organisaties

Start

Voor regionale verbinding
2
95*
 • Toegang online IMH community van jouw betreffende regio
 • Registratie in digitale portfolio zodat je vindbaar bent bij zoekopdrachten
 • Regionale intervisie
 • Bedrijfslogo op regionale webpagina IMH Nederland

Compleet

Landelijke verbinding & tools
12
95*
 • Alles van IMH Instap
 • IMH-community van jouw betreffende regio en alle landelijke expert groepen
 • Nieuwe IMH-expertgroepen in online community initiëren
 • Toegang tot 300+ IMH-hulpmiddelen in je eigen leeromgeving
Populair

Pro

Verbinding, tools & blended care
29
95*
 • Alles van IMH Compleet
 • 2x per jaar adverteren in digitale nieuwsbrief
 • Toegang tot online behandelplatform Jouwomgeving met IMH behandelingen
 • 1x per jaar bedrijfsstrategiegesprek hoe IMH-werken door te ontwikkelen

* Prijzen zijn per maand inclusief persoonlijke support en exclusief 21% BTW.
Bedrag wordt eenmaal per jaar gefactureerd. Abonnement is per maand opzegbaar en zal dan verrekend worden.

Overzicht jonge kind keten Nederland

Organisaties en disciplines per domein

Medisch domein

 • Ziekenhuis: onder meer gynaecologie, neonatologie, kindergeneeskunde, medische psychologie, moeder-baby unit, POP-poli, 2e lijn verloskunde
 • Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV)
 • 1e lijn verloskundepraktijken
 • Fertiliteitskliniek
 • Arbortuskliniek 
 • Huisarts
 • Auditieve ondersteuning
 • Visuele ondersteuning 
 • Revalidatie
 • 1e lijns professionals vergoede zorg o.m.:
  • lactatiekundige
  • (kinder) fysiotherapie
  • TOP- kinderfysiotherapeut
  • (preverbale) logopedie
  • (kinder) ergotherapie
  • (kinder) diëtist
  • ..

Geestelijke gezondheid

 • Jeugd basis en specialistische GGZ
 • Jeugdzorg
 • Basis en specialistische Volwassen GGZ
 • (L)VB zorg
 • Praktijkondersteuner huisarts (POH)
 • Verslavingszorg
 • 1e lijn psychologie volwassenzorg
 • 1e lijn psychologie jeugd & gezin

Veiligheid en bescherming

 • Jeugdbescherming
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Politie – wijkagent, zedenonderzoek
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Vrouwenopvang
 • Rechtbank

Preventie, vroegsignalering en (vroeg)interventie

 • Jeugdgezondheidszorg (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, orthopedagogen, adviseur)
 • Preventie-afdeling gemeente/voorveld
 • Sociaal domein gemeente: jeugdteam, WMO-team & Werk – en inkomen. 
 • Beleidsmedewerkers sociaal domein
 • Projectleider Kansrijke Start of Goede Start
 • Integrale Vroeghulp
 • Preventie GGZ
 • 1e lijns professionals onvergoede zorg o.m.
  • doula/zwangerschapscoaches
  • baby – en kindercoach, slaapcoach
  • babyconsulent
  • draagdoekconsulent
  • osteopaat

Opvang, leren en werk

 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaal
 • Gastouderbureau
 • Voorschoolse opvang en naschoolse opvang
 • Voor – en vroegschoolse educatie (VVE)
 • (Speciaal) basisonderwijs
 • (Speciaal) voortgezet onderwijs
 • Beleidsadviseur gemeente kinderopvang
 • Uitvoeringsinstituut Werkgeversverzekering (UWV)
 • Arbodienst
 • Jobcoaches, reintergratiecoaches
 • Asielzoekerscentrum (AZC)
 •  …

Interventies

Interventie-indeling

Een veel gebruikte interventie-indeling komt van Mrazeth & Haggerty (1994), waarbij zij een indeling maken ten behoeve van de geestelijke gezondheid. Hun interventiespectrum is te vinden via Vlaams Instituut Gezond leven. Zeanah et al. (2019) beschrijft daarbij dat het belangrijk is dat (1) een gezin gebruik kan maken van meerdere interventies tegelijkertijd en  (2) daarbij kan verschuiven van niveau’s van interventie. 

IMH Nederland vindt het belangrijk om bij aanvang van een interventie, zorgvuldig na te denken waarom je kiest voor welke interventie of combinaties van interventies. Welke volgorde daarbij nodig is en of dit ook de aansluit bij de vraag van ouder en kind. Dit betekent dat een zorgvuldige triage, gebaseerd op hypothesen nodig is om en dat je een helder beeld dient te hebben wat een passend plan is. 

Waar vind je een overzicht van erkende interventies:

 
Omdat veel Infant Mental Health interventies opgezet en onderzocht zijn in het buitenland, zijn ze (nog) niet opgenomen in de bovenstaande databanken. 

Check je kennis


Altijd leuk….even checken hoe het zit met je eigen kennis over het zorgaanbod in de regio. 

Welke professionals heb je al goed in beeld? Welk behandelaanbod kan nog ontwikkeld worden en hoe zit het met de samenwerking die je hebt met beleidsmedewerkers van bijvoorbeeld de gemeenten? 

Starten met een regionetwerk?

We houden maandelijks een online informatiebijeenkomst en vertellen dan hoe je een start kan maken met een regionetwerk. Zie hieronder een overzicht met wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. Kies een moment en meld je aan.

Geen evenementen gevonden!