Ga naar de inhoud

Heb ik een peripartum of postnatale depressie?

    Let op: deze depressie zelftest stelt géén diagnose bij jou. Het is hooguit een aanwijzing dat er sprake is van een depressieve klachten. De uitkomst kan voor jullie aanleiding zijn om een afspraak te maken met je huisarts, gynaecoloog, verloskundige of iemand anders die je vertrouwt. Veel professionals vinden het lastig om een depressie te herkennen en missen de diagnose gemakkelijk als jij er niet zelf over begint.

    Je verloskundige maakt mogelijk gebruik van Mind2Care. Je kunt vragen of je samen met de verloskundige de screening in Mind2Care mag doen, met aanvullend advies vanuit Mind2Care. 

    Alleen een professionele hulpverlener kan na onderzoek een diagnose stellen.