Ga naar de inhoud

Jonge kind projecten in Twente

Samenwerkingsverbanden, projecten en nieuwe iniatieven 

Infant Mental Health projecten in Twente

Hieronder vind je een overzicht van jonge kind projecten en samenwerkingsverbanden jonge kind in de regio Twente. De meeste projecten hebben het gedachtegoed Infant Mental Health in hun aanpak verwerkt. Niet altijd is dit al gerealiseerd. Om toch een beeld te krijgen wat er zich in de regio afspeelt, kiezen we ervoor om de jonge kind initiatieven allemaal te noemen. 

Heb je vragen, ideeen of ben je betrokken bij een project dat hier nog niet genoemd is, laat het ons weten!

Overzicht projecten

kiecon

KiECON

Voor integrale diagnostiek bij jonge kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen.  Samenwerking van 8 Twentse organisaties, die zich inzetten voor goede hulp aan ouder en kind. Voor meer informatie zie website

Expertisecentrum Jonge Kind

Expertisecentrum Jonge Kind is een initiatief van gemeente Hengelo en het samenwerkingsverband Plein Midden Twente. Het EJK zet in op kwaliteit binnen de kinderopvang en IKC. Lees meer

Focusgroep ZonMW LVB zorglijn

Zorglijn LVB & zwangerschap

Met subsidie van ZonMW mag het platform IMH Nederland samen met Ambiq een zorglijn schrijven voor aanstaande ouders met een LVB Lees meer

Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger ondersteunt hulpverleners bij het aangaan van het intieme gesprek over kinderwens Nu Niet Zwanger (NNZ) traint hulpverleners die de rol van aandachtsfunctionaris NNZ binnen hun organisatie op zich willen nemen. Meer weten

Netwerkzorg onrustige baby

Infant Mental Health zorg, dichtbij ouders voor ouders met een onrustige baby! In Twente draaien we de eerste netwerkzorg. Met verbinding tussen ziekenhuiszorg, 1e lijn, geboortezorg, JGZ en sociaal domein. Op helpmijnbabyhuilt.nl vind je meer informatie en zie je wie er vanuit Twente allemaal meedoen.

Huilbaby - 3 tips IMH Nederland

Keten onrustige baby

Vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Twente is in samenwerking met MST een onderzoek lopend om de ketensamenwerking van onrustige baby’s in Twente in beeld te krijgen. Meer informatie is op te vragen bij AWJT

IMH flexpoule Twente

IMH Flexpoule

IMH Nederland houdt van verbinden en daarom werken op verschillende plekken binnen de jonge kindzorg in Twente. Heb jij een uitdaging om de bezetting rond te krijgen of wil je extra IMH expertise inzetten, dan kan je bij ons terecht. Maar info via zillah@imhnederland.nl

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp

Voor ouders van kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek in de regio Almelo. Daarnaast bieden ze trajectbegeleiding aan i.s.m. KiECON. Meer informatie over IVH Twente Noord

Vroeggeboorte IMH Nederland

Nazorg poli vroeggeboorte

Een speciale  nazorg poli binnen ZGT in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, (voor ouders van) kinderen die te vroeg zijn geboren. Onder leiding van kinderarts E. van der Kroft en jeugdarts A. Beens. Contact opnemen

Jonge kind specialist

Saxion heeft een expertisecentrum Jonge Kind die leerkrachten opleidt tot Jonge Kind Specialist. Tevens zetten ze zich in met projecten om binnen het basisonderwijs meer aandacht te krijgen voor deze leeftijdsgroep.

Samen 14

Ontwikkeltafels

Samen 14 heeft diverse ontwikkeltafels, waarbij ook aandacht is voor preventie en het jonge kind. Meer informatie

Geweld hoort nergens thuis pictogram

Aanpak kindermishandeling

Onderdeel van “Geweld hoort nergens thuis” een onderzoeks – en implementatieproject voor een verbetere multidisciplinaire aanpak tegen HSG en kindermishandeling bij kinderen onder de 4 jaar. Lees meer

Stressmeter jonge kinderen IMH Nederland

Stressmeter jonge kind

Het is soms lastig af te lezen hoe een kleintje zich voelt. Het meten van stressniveau zou daarin een oplossing kunnen zijn. Universiteit Twente onderzoekt de mogelijkheden i.s.m. kindergeneeskunde ZGT & IMH Nederland. 

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijke campagne, om jonge kinderen een betere start te geven. Meerdere Twentse gemeenten, zoals Hengelo, Enschede en Almelo nemen deel.

IMH in de kinderopvang blog meerwaarde

Schoolzorgondersteuners

In 2018 is een pilot gestart van Jarabee en gemeente Hengelo voor schoolzorgondersteuners. Deze pilot is inmiddels verlengt. Meer informatie

Eetproblemen bij jonge kinderen

Voeding & weerstand

Kinderarts E. van der Gaag is in 2020 gepromoveerd op voeding en verbetering van weerstand bij (jonge) kinderen met gezondheidsklachten. Meer informatie over de eetpolikliniek

Volg ons ook op social media