Jonge kind projecten in Twente

Samenwerkingsverbanden, projecten en nieuwe iniatieven 

Infant Mental Health projecten in Twente

Hieronder vind je een overzicht van jonge kind projecten en samenwerkingsverbanden jonge kind in de regio Twente. De meeste projecten hebben het gedachtegoed Infant Mental Health in hun aanpak verwerkt. Niet altijd is dit al gerealiseerd. Om toch een beeld te krijgen wat er zich in de regio afspeelt, kiezen we ervoor om de jonge kind initiatieven allemaal te noemen. 

Heb je vragen, ideeen of ben je betrokken bij een project dat hier nog niet genoemd is, laat het ons weten!

Overzicht projecten

KiECON

Voor integrale diagnostiek bij jonge kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen.  Samenwerking van 8 Twentse organisaties, die zich inzetten voor goede hulp aan ouder en kind. Voor meer informatie zie website

Expertisecentrum

Expertisecentrum Jonge Kind is een initiatief van gemeente Hengelo en het samenwerkingsverband Plein Midden Twente. Het EJK zet in op kwaliteit binnen de kinderopvang en IKC. Lees meer

IMH Nederland beeldmerk

Lokale IMH-teams

Infant Mental Health zorg, dichtbij ouders! Dat gebeurt in Enschede, Hengelo, Dinkelland en Almelo. Met verbinding tussen ziekenhuiszorg, 1e lijn, geboortezorg, JGZ en revalidatie. Meer informatie laat het ons weten.

Poli onrustige baby

Verbeterde ketensamenwerking voor ouders met een onrustige baby. Op initiatief van kinderarts E. van der Kroft die de poli onrustige baby in ZGT aanstuurt, wordt er samenwerking gezocht met lokale IMH-teams. 

Aanpak kindermishandeling

Onderdeel van “Geweld hoort nergens thuis” een onderzoeks – en implementatieproject voor een verbetere multidisciplinaire aanpak tegen HSG en kindermishandeling bij kinderen onder de 4 jaar. Lees meer

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijke campagne, om jonge kinderen een betere start te geven. Meerdere Twentse gemeenten, zoals Hengelo, Enschede en Almelo nemen deel.

Integrale Vroeghulp

Voor ouders van kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek in de regio Almelo. Daarnaast bieden ze trajectbegeleiding aan i.s.m. KiECON. Meer informatie over IVH Twente Noord

Nazorg poli vroeggeboorte

Een speciale  nazorg poli binnen ZGT in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, (voor ouders van) kinderen die te vroeg zijn geboren. Onder leiding van kinderarts E. van der Kroft en jeugdarts A. Beens. Contact opnemen

Eetproblemen bij jonge kinderen

Voeding & weerstand

Kinderarts E. van der Gaag is in 2020 gepromoveerd op voeding en verbetering van weerstand bij (jonge) kinderen met gezondheidsklachten. Meer informatie over de eetpolikliniek

Stressmeter jonge kind

Het is soms lastig af te lezen hoe een kleintje zich voelt. Het meten van stressniveau zou daarin een oplossing kunnen zijn. Universiteit Twente onderzoekt de mogelijkheden i.s.m. kinderarts E. van der Gaag & IMH Nederland. 

Jonge kind specialist

Saxion heeft een expertisecentrum Jonge Kind die leerkrachten opleidt tot Jonge Kind Specialist. Tevens zetten ze zich in met projecten om binnen het basisonderwijs meer aandacht te krijgen voor deze leeftijdsgroep.

Ontwikkeltafels

Samen 14 heeft diverse ontwikkeltafels, waarbij ook aandacht is voor preventie en het jonge kind. Meer informatie

Volg ons ook op social media