Ga naar de inhoud

Werksessie implementeren van effectief IMH-beleid in de integrale jonge kind zorg

Introductie

Datum wordt in overleg gepland met de deelnemer

 

Beschrijving

Waarom deze werksessie?

Het doorontwikkelen van de zorg aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen, kan een uitdaging lijken. Juist daarom is het zinvol om samen te leren van de ervaringen van anderen. Er gebeuren op verschillende plekken in Nederland al veel mooie dingen, maar het lijkt soms alsof we die kennis nog veel te weinig delen.

Daarom deze werksessie, waarin we kennis delen die in Nederland is opgedaan op het gebied van integrale zorg aan het jonge kind. En waarbij je begeleid wordt naar een plan van aanpak passend bij jouw situatie.

Data
Deze werksessie wordt samen met de deelnemer ingepland. De workshop duurt 2 uur, waarbij je specifiek inzoomt op de punten waar jij mee aan de slag wil.

Wat gaan we doen?
We beginnen met een analyse van de huidige situatie van jouw organisatie. Op basis van je wensen en ideeën van de richting waar je naar toe wil, ontdek je in de werksessie welke opties er zijn om die te bereiken. Vervolgens gaan we aan de slag met een concreet stappenplan. Door te werken met de verschillende mogelijkheden die er zijn, krijg je een breed scala aan opties voor de doorontwikkeling van je organisatie. Dit levert niet alleen verbeterde bedrijfsresultaten op, maar ook meer betrokken medewerkers en een gezonde werkomgeving. Door deze voordelen te benutten, maak je jouw organisatie klaar voor goede toekomstgerichte jonge kindzorg, zullen verwijzers sneller weten bij wie ze moeten zijn en zullen gezinnen meer tevreden zijn over de zorg.

Voorafgaand aan de workshop krijg je toegang tot de e-learning beleid & strategie (losse verkoopprijs €44,95). In de e-learning staan theorie, tools en handvatten voor je klaar.

Hoe gebruik je de IMH-visie daarbij?
De Infant Mental Health (IMH) visie is een integrale benadering van gezondheid en welzijn met betrekking tot aanstaande ouders en gezinnen met baby’s en jonge kinderen. Door deze visie te gebruiken, bereik je betere zorgresultaten en meer betrokken medewerkers.

Hoe benut je de IMH-kennis die al aanwezig is op de werkvloer?
Medewerkers binnen organisaties hebben vaak veel kennis en ervaring op het vlak van IMH. Niet altijd wordt die effectief benut. In de workshop leer je hoe je de aanwezige kennis beter kan benutten bij de doorontwikkeling van je organisatie. Wij bieden handvatten om deze kennis te mobiliseren en in te zetten voor groei en ontwikkeling.

Het is daarbij belangrijk om duidelijke doelen te stellen voor de doorontwikkeling van je organisatie. Samen kijken we naar wat je wilt bereiken, welke verwachtingen er zijn en hoe je deze kunnen waarmaken. Wij helpen je bij het in kaart brengen van de benodigde middelen en het opstellen van een ontwikkelplan. Zo zorgen we ervoor dat de doorontwikkeling van je organisatie effectief, realistisch en betaalbaar blijft.

 

Extra informatie

Begeleider:

Zillah Holtkamp: GZ-psycholoog & IMH-specialist & strategisch beleidsadviseur

Zillah Holtkamp

Doelgroep
Leidinggevenden, teammanagers, regiodirecteuren, Raad van Bestuur van zorgorganisaties, onderwijs of kinderopvang. Medewerkers uit ondersteunende diensten zoals personeelsadviseur en beleidsadviseur.

Programma van de werksessie
In deze werksessie ga je met praktische handvatten aan de slag met effectieve doorontwikkeling voor gezinsgerichte zorg voor het jonge kind.

– Probleemanalyse en reden voor verandering
– Strategie om uitgangspunten vanuit de IMH-visie te implementeren
– Personeelsbeleid/lerende organisatie op het gebied van IMH
– Domein overstijgende samenwerking

Totaal contacturen
2 uur

Data

De datum voor de workshop wordt in overleg met de deelnemer gepland

De werksessie wordt online uitgevoerd

 197

2 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?