Ga naar de inhoud

Webinar ‘Tube feeding, tube management, tube weaning: an interdisciplinary project for tube dependent young children’ with Marguerite Dunitz-Scheer

Informatie

English spoken recorded webinar | Engelstalige webinar met Nederlandse vertaling

Beschrijving

Many young children are super picky eaters or even dependent on a feeding tube. prof. Dr. Marguerite Dunitz-Scheer specializes in severe feeding and eating behavior disorders. Based on her research work, a unique method has been developed to help these children. During this English-language webinar she will explain her approach.

Prof. Dr. Marguerite Dunitz-Scheer developed the method, which is known worldwide under the name ‘Notube’, together with her husband prof.dr. Peter Scheer. It is a unique method to help children with severe eating disorders based on their research work in this area. The focus is on understanding the child’s perspective.

In this webinar, Marguerite will share her knowledge with us on what to do with very difficult eating young children. She will certainly champion a multidisciplinary approach. Marguerite does not do this alone, an expert Dutch parent talks about her experiences with the eating school and the e-coaching of Notube.

Note: this is a recorded webinar in English

 

Webinar part of MinNultofive
The webinar is part of MinNultotVijf, the inspirational platform for all professionals who work in maternity care and with young children and their parents. If you are a subscriber, log in to your account and check that you want to follow this webinar for free. Not subscribed yet? Register now and follow this webinar and other (live) webinars for only € 169 per year.

The platform, an initiative of IMH Nederland and Vakblad Vroeg, consists of webinars, articles from quarterly magazine VROEG, mini lectures and role plays. A subscription to the platform, which is constantly being expanded, is very affordable. Register now and participate in this webinar at no extra cost.

 

Event organizers
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

 


 

Veel jonge kinderen zijn super kieskeurige eters of zelfs afhankelijk van een sonde. Prof. Dr. Marguerite Dunitz-Scheer is gespecialiseerd in ernstige voedings- en gedragsstoornissen rond eetproblemen. Op basis van haar onderzoekswerk is een unieke methode ontwikkeld om deze kinderen te helpen. Tijdens dit Engelstalige webinar geeft zij uitleg over haar aanpak.

De methode die prof. Dr. Marguerite Dunitz-Scheer ontwikkelde geniet mondiaal bekendheid onder de naam ‘Notube’. Centraal staat het begrijpen van het perspectief van het kind. Zij ontwikkelde deze methode samen met haar man  prof. dr. Peter Scheer. Het betreft een unieke methode om kinderen met ernstige eetstoornissen te helpen. 

In dit webinar zal Marguerite haar kennis met ons delen over wat te doen met zeer moeilijk etende jonge kinderen. Ze zal zeker een lans breken voor een multidisciplinaire benadering. Marguerite doet dit niet alleen, een ervaringsdeskundige Nederlandse ouder vertelt over haar ervaringen met de eetschool én de e-coaching van Notube.

Let op: dit is een opgenomen, Engelstalig webinar met Nederlandstalige vertaling

 

Webinar onderdeel van MinNultotvijf
Het webinar maakt onderdeel uit van MinNultotvijf, hét inspiratieplatform voor alle professionals die werken in de geboortezorg en met jonge kinderen en hun ouders. Ben je abonnee, log dan in op je account en vink aan dat je dit webinar gratis wilt volgen. Nog geen abonnee? Meld je dan nu aan en volg dit webinar en andere (live) webinars voor slechts € 169 per jaar.

Het platform, een initiatief van IMH Nederland en Vakblad Vroeg, bestaat uit webinars, artikelen uit kwartaalmagazine VROEG, minicolleges en rollenspelen. Een abonnement op het platform, dat voortdurend wordt uitgebreid, is heel voordelig. Meld je nu aan en neem ook zonder extra kosten deel aan dit webinar.

 

Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Spreker

Until her retirement in 2017, Marguerite Dunitz-Scheer co-led Dr. Peter Scheer the Psychosomatic Division at the University Clinic for Children and Adolescents in Graz, with a special focus on early childhood eating disorders and probe dependence. She has more than 20 years of experience in exactly these areas and, together with her interdisciplinary team, has weaned more than 3,000 children from their fallopian tubes. The scientific research that ultimately led to the creation of NoTube was conducted within the hospital’s large, interdisciplinary team. She is a founding member and past president of the German-language Society for Early Childhood Mental Health (GAIMH), a member of WAIMH, the DC 0-3R Working Group, and a corresponding member of the American Association for Child and Adolescent Psychiatry.
The new overview on phasing out tube dependency is published in the autumn of 2022 by Springer Publishers: Child-led Tube Management and Tube Weaning.


Tot haar pensionering in 2017 leidde Marguerite Dunitz-Scheer samen met haar man Dr. Peter Scheer de psychosomatische afdeling van de universiteitskliniek voor kinderen en adolescenten in Graz, met speciale aandacht voor eetstoornissen in de vroege kinderjaren en sonde-afhankelijkheid. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring op precies deze gebieden en heeft samen met haar interdisciplinaire team meer dan 3.000 kinderen van hun eileiders gespeend. Het wetenschappelijk onderzoek dat uiteindelijk leidde tot de oprichting van NoTube werd uitgevoerd binnen het grote, interdisciplinaire team van het ziekenhuis. Ze is een van de oprichters en voormalig voorzitter van de Duitstalige Society for Early Childhood Mental Health (GAIMH), lid van WAIMH, de DC 0-3R-werkgroep, en corresponderend lid van de American Association for Child and Adolescent Psychiatry. Het nieuwe overzichtswerk over sondeafhankelijkheid afbouwen is najaar 2022 uitgekomen bij Springer Uitgeverij: Child-led Tube Management and Tube Weaning.

Organisatie

 29,95