Ga naar de inhoud

Webinar ‘First aid for crying babies’ by Thomas Harms

Informatie

Recorded webinar / Dit is een opgenomen Engelstalig webinar met automatische ondertiteling

Beschrijving

Extreme crying of babies can plunge parents into a deep crisis. The first step to get out of this is to teach them to be a stable beacon for their baby’s emotion regulation. The main guiding technique is the ‘Emotional First Aid Method’, developed by the German psychologist and therapist Thomas Harms. He focuses on a body-centered approach. In an English seminar, provided by IMH Nederland and Vakblad Vroeg, he will expand on the ins & outs of his method.

For parents of a crying baby, it is anything but easy to keep a cool head: they want to comfort their baby, but often do not know how. Their baby, in turn, senses their stress. As a result, parents and a child often end up in a vicious circle.

As a psychologist, Thomas Harms regularly sees desperate parents at his office. Parents who constantly are afraid of another crying fit from their baby, or are feeling personally attacked by it. To help them better, he developed the intervention ‘First aid for crying babies’, based on his experience with body-oriented therapy. The keyword is self-connection.

One of the working methods that Thomas applies is briefly described: he asks the mother together with the baby, with the other parent behind them, to take a seat on comfortable pillows on the floor. Next, the parents are asked to focus on their bodily sensations and breath. By doing so, they create space for all the feelings that the baby wants to express. This way, parents learn to be a stable beacon for their baby’s emotional regulation.

In about half of the cases, the baby quickly becomes calm. What is also possible however, is that the baby starts crying louder and louder. The sound goes through the bone – and it comes in waves. This can take up to 15 or 20 minutes. Harms calls this ‘remembrance crying’. It almost seems like a trauma from time in the womb or during birth comes up. Once expressed, a beautiful open connection is created between baby and parents.

Properly applied, his method can help parents be a safe haven for their children. During the webinar, Thomas Harms will work out this approach more closely on the basis of short practical demonstrations and video material of baby-parent therapy.

Please note: this is a recorded webinar

Event organizers
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

=====

Extreem huilen van baby’s kan ouders in een diepe crisis dompelen. Hen leren een stabiel baken te zijn voor de emotieregulatie van hun baby kan hen op de weg omhoog helpen. Leidraad hiervoor is de ‘Emotionele Eerste Hulpmethode’, ontwikkeld door de Duitse psycholoog en lichaamsgericht therapeut Thomas Harms. In een Engelstalig webinar van IMH Nederland en Vakblad Vroeg vertelt hij over de ins & outs van zijn methode. Centraal hierin staat een lichaamsgerichte benadering.

Voor ouders van een huilbaby is het allesbehalve gemakkelijk om het hoofd koel te houden: ze willen hun baby troosten, maar weten vaak niet hoe. Hun baby voelt op zijn beurt hun stress. Ouders en kind komen daardoor vaak in een vicieuze cirkel terecht.

Regelmatig zag Thomas Harms wanhopige ouders op zijn spreekuur als psycholoog. Ouders die continu angstig waren voor een nieuwe huilbui van hun baby of zich hierdoor zelfs aangevallen voelden. Om hen beter te helpen, ontwikkelde hij de interventie ‘Eerste hulp voor huilbaby’s’, gebaseerd op zijn ervaring met lichaamsgerichte therapie. Zijn hulp wil ouders ondersteunen met de zogenaamde zelfverbinding. Eén van de werkvormen die Thomas toepast is deze: hij vraagt moeder samen met de baby, met de andere ouder achter hen beiden, plaats in comfortabele kussens op de grond. Vervolgens krijgen de ouders de vraag om zich te concentreren op hun lichaamssensaties en ademhaling. Hiermee creëren zij ruimte voor alle gevoelens die de baby wil uiten. Op die manier leren ouders een stabiel baken te zijn voor de emotieregulatie van hun baby.

In ongeveer de helft van de gevallen komt de baby al snel tot rust. In de andere helft van de gevallen gaat de baby juist steeds harder huilen. Het geluid gaat door merg en been – en komt in golven. Dit kan wel 15 tot 20 minuten duren. Dit noemt Harms ‘herinneringshuilen’. Het lijkt erop dat een trauma uit de tijd in de baarmoeder of van de geboorte omhoog komt. Eenmaal geuit ontstaat er een prachtig open contact tussen baby en ouders. Goed toegepast kan zijn methode ouders helpen een veilige haven te zijn voor hun kinderen. 

Tijdens het webinar licht Thomas Harms deze benadering toe aan de hand van korte praktische demonstraties en videomateriaal van de baby-ouder therapieën.

Alvast wat meer weten? Bekijk dit interview met Thomas Harms.

Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

 


Webinar onderdeel van MinNultotvijf
Het webinar maakt onderdeel uit van MinNultotvijf, hét inspiratieplatform voor alle professionals die werken in de geboortezorg en met jonge kinderen en hun ouders. Ben je abonnee, log dan in op je account en vink aan dat je dit webinar gratis wilt volgen. Nog geen abonnee? Meld je dan nu aan en volg dit webinar en andere (live) webinars voor slechts € 169 per jaar.

Het platform, een initiatief van IMH Nederland en Vakblad Vroeg, bestaat uit webinars, artikelen uit kwartaalmagazine VROEG, minicolleges en rollenspelen. Een abonnement op het platform, dat voortdurend wordt uitgebreid, is heel voordelig. Meld je nu aan en neem ook zonder extra kosten deel aan dit webinar.


 

Speaker

Thomas Harms is a psychologist and body-oriented therapist. In 1993 he founded a crying baby clinic in Berlin where parents could go for guidance. There, he developed his ‘Emotional First Aid Method’, a successful approach for crying babies based on insights from, among other things, attachment theory. He also opened the ‘crying baby ambulance’ in Bremen, with which he even visited parents in crisis at home. Now, he trains healthcare providers all over the world in his approach.


Thomas Harms is psycholoog en lichaamsgericht therapeut. In 1993 richtte hij in Berlijn een huilbabykliniek op waar ouders terecht konden voor begeleiding. Daar ontwikkelde hij zijn ‘Emotionele Eerste Hulpmethode’, een succesvolle aanpak voor huilbaby’s gebaseerd op inzichten uit onder meer de hechtingstheorie. Hij opende ook de ‘huilbaby-ambulance’ in Bremen, waarmee hij ouders in crisis zelfs thuis bezocht. Inmiddels schoolt hij over de hele wereld zorgverleners in zijn aanpak.

Event organizers

 29,95

Wil jij IMH materialen altijd bij de hand hebben? Tot 1 maart kun je bij ons een fysieke map met daarin een overzicht van IMH vaardigheden, modellen en materialen verkrijgen. Lees meer