Vergroting vertrouwen van ouderschap (groot)

Informatie

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Thema’s die op je afkomen als je vader of moeder wordt
 • Verwachtingen versus realiteit van ouderschap
 • Rollen en taakverdeling binnen nieuw te vormen (aanstaande) gezin
 • Invloed van eigen gemoedstoestand op kind(eren)
 • Intuïtief ouderschap: Wat mag je op basis van je eigen gevoel doen?
 • Inclusief tool’boekje’ voor nazorg na behandeling

Zodra er een kind op komst is, gaan stellen een intensief proces door. Van ‘liefdespartners’ ga je over naar een nieuwe rol als ouders. Een nieuwe rol, die al bij de ontdekking van de zwangerschap direct vragen oproept en welke gedurende de ontwikkeling van het kind ook blijven komen. Dit betekent voor (toekomstige) ouders ook veel onzekerheid.
Bij sommige ouders roept dit zoveel stress en gevoel van machteloosheid op dat zij vastlopen. Zeker als een zwangerschap of de ontwikkeling van het kind niet verloopt zoals gewenst of verwacht.
Dit kan de relatie tussen de ouders en het kind onder druk zetten.

Wij kunnen helpen

Wat het ook is dat even niet zo goed gaat of wat je moeilijk vindt in jullie (komende) rol als ouder(s), wij kunnen jullie erbij helpen.
Als jij als aanstaande of jonge ouder(s) bepaalde gevoelens hebt, dingen meemaakt of meegemaakt hebt die van invloed zijn op de relatie met je kind of de opvoeding, of wanneer je merkt dat je kind bepaalde gedragingen heeft waarvan je niet goed weet wat je ermee aan moet, dan kunnen onze professionals jou én je kind hiermee helpen.

Voor wie?

 • Als de zwangerschap of ontwikkeling van je kind niet verloopt zoals gehoopt of verwacht
 • Als jij je zorgen maakt over jouw jonge baby, peuter of kleuter op het gebied van eten, slapen en/of huilen
 • Als je onzeker bent of het gevoel hebt te (gaan) falen als moeder of vader
 • Als je merkt dat je uitgeput raakt omdat de verzorging zoveel van je vraagt
 • Als je onzeker bent over de ontwikkeling van jullie kind
 • Als jij problemen ervaart in de relatie met jullie kind

Onderwerpen die aan bod komen (gedurende 6 sessies):

 • Thema’s die op je afkomen als je vader of moeder wordt
 • Verwachtingen versus realiteit van ouderschap
 • Rollen en taakverdeling binnen nieuw te vormen (aanstaande) gezin
 • Invloed van eigen gemoedstoestand op kind(eren)
 • Intuïtief ouderschap: Wat mag je op basis van je eigen gevoel doen?
 • Inclusief tool’boekje’ voor nazorg na behandeling

Onze werkwijze

Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen zal het aanvragen van een behandeling altijd aan de hand van een verwijzer gaan. Dit is het lokale team of een medisch specialist waar jullie al contact mee hebben, of je (huis)arts. Laat hen dit formulier invullen en voeg deze toe. Zodoende krijgen wij direct een goed beeld van jullie situatie en aan welke doelen jullie willen werken.

Er is geen pasklare oplossing voor problemen. Onze IMH behandelaar maakt aan de hand van de meegestuurde verwijzing samen met jullie een plan van aanpak. Het uitgangspunt hierbij is dat er wordt samengewerkt met kind en ouders. Om jullie daarmee inzicht te geven in mogelijkheden en opties en daarmee een stap verder te helpen.
Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met jullie als ouders over het ouderschap en hoe je die passend kan vormgeven, maar ook aan het delen van materiaal en hulpmiddelen waar jullie concreet mee aan de slag kunnen. Om het zo goed mogelijk te laten passen, kunnen er vragenlijsten en/of testen afgenomen worden die dan met jullie besproken worden.

Informatie t.a.v. verzekering

Wij hebben (nog) geen contract met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat kosten meestal niet vergoed zullen worden door je verzekeraar. Of en hoeveel je wel vergoed krijgt is afhankelijk van jouw verzekeringspakket en de hoogte van jouw eigen risico.

 599,17 ( 725 incl. BTW)

Doe je deze aanvraag vanuit een organisatie voor een ander gezin?
Download sjabloon
Remove