Verdiepingscursus Infant Mental Health

Introductie

Heb jij de basiscursus IMH al afgerond of een vergelijkbaar equivalent hiervan en merk je dat dit een fijne start was, maar nog niet voldoende om je werk vorm te kunnen geven met complexe gezinnen en hun (ongeboren) baby’s en peuters die bij je over de vloer komen of waar je op huis bezoek gaat?

Let op: je schrijft je hier voor alleen de verdiepingscursus in.

Indien je je voor het gehele traject (zowel basis + verdieping) in wilt schrijven, klik dan hier 

Wil jij na de basiscursus IMH (of een vergelijkbare scholing) je handvatten en tools verder verdiepen in je dagelijkse praktijk en je verder ontwikkelen als behandelaar en begeleider in de Infant Mental Health? Lees dan verder en schrijf je in voor onze Verdiepingscursus Infant Mental Health! We gaan in het voorjaar van 2022 van start met de verdiepingscursus IMH. Live leslocatie: Delden.

Beschrijving

We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden nadrukkelijk de IMH visie met de bestaande referentiekaders. In deze cursus is dit specifiek de cognitieve gedragstherapie. Dat betekent dat je zorgvuldige casusconceptualisaties leert maken, steeds gebaseerd op de empirische kennis van de vroege ontwikkeling. Coregulatie en sensitieve afstemming kun je toenemend bevorderen met meerdere middelen. Verwarrend ouderschap leer je herkennen en passend begeleiden en verwijzen. Je vaardigheden om te observeren in gezinnen en het mentaliseren over en met gezinnen is vergroot. Je kunt beter werken met ingewikkelde ouders met behulp van schemacoaching. Na afloop heb je een aantal concrete methodieken waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld.

Het didactisch klimaat van de cursus is voor professionals inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in deze cursus van IMH Nederland.

Na afloop:

Kun je onder meer: 

 • diverse (screenende) diagnostische instrumenten gebruiken gericht op psychische problemen van de ouder en ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen
 • ruim voldoende observeren en heb je kennis gemaakt met variaties in goed-genoeg functionerende jonge gezinnen.
 • beginnend de bronnen van je eigen tegenoverdracht onderscheiden
 • werken met interventies, zoals de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen
 • kortdurend met ouders in gesprek via 1 of 5 gesprekken volgens specifieke IMH modellen (Eerste Hulp bij Hechting – Kuipers & KOP model & Rexwinkel) en langdurig in gezinsbehandeling werken vanuit de Infant Mental Health-visie. 
 • werken met de CAVES Video feedback gericht op het bevorderen van mentaliseren over oudergedrag, gedrag van het kind en de relatie ouder-kind. 
 • goed samenwerken in een intern of extern multidisciplinair team in complexe casuïstiek.   
 • de Infant Mental Health-visie vertalen naar de dagelijkse praktijk in je team, organisatie of binnen je regio

Blended leren

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen.We ontmoeten elkaar 82 uur in de synchrone groepsles, verdeeld over ruim een jaar, 9 live dagen, de overige uren online. Daarnaast werken we met elkaar in een digitaal klaslokaal (78 uur). De cursus bestaat totaal uit 160 uur.

Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 4 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactieve groepscolleges waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze groepscolleges voor vaardigheidsonderwijs en intervisie over eigen casuïstiek in subgroepen. 

Je hebt toegang tot dit digitale klaslokaal vanaf de aanmelding tot een jaar na afronding. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten inplannen op momenten dat het goed voor je uitkomt. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Opbouw cursus

De blended basiscursus stelt enerzijds theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en wil anderzijds een accent leggen op praktische toepasbaarheid. Om dit laatste te bereiken, wordt binnen de blended verdiepingscursus Infant Mental Health het sociaal ecologisch model van Belsky als uitgangspunt genomen naast de casusconceptualisatie met functie- en betekenisanalyses zoals gebruikt en toegepast in de cognitieve gedragstherapie. Op basis hiervan zijn de theorie en de praktische vaardigheden in 4 blokken opgedeeld:

 • Blok 1: Screenende en observatiediagnostiek
 • Blok 2: Observatievaardigheden in het gezin
 • Blok 3: Behandelvaardigheden met VGCt referentiekader
  met o.a., werken met de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen en CAVES, begeleiden van ouders met Acceptance & Commitment, 1-gespreksmodel en 5-gesprekkenmodel, helpen bij problemen met eten, huilen en slapen vanuit een casusconceptualisatie, werken met schema coaching bij ouders met persoonlijkheidsproblemen en veerkracht versterkende vaardigheden.
 • Blok 4: Integratie

Lesdagen & interactieve online colleges

De verdiepingscursus bestaat uit 6 live lesdagen verdeeld over de opleiding. Overige uren zijn blended verdeeld over online groepsbijeenkomsten voor groepsdiscussie, rollenspelen, gezamenlijk beelden observeren en in het tweede deel van de opleiding ook intervisie op diagnostiek- en behandeltrajecten. Blokken met diverse werkvormen al dan niet in duo’s worden afgerond met een interactief groepscollege waarin cursisten vaardigheden laten zien. De lesdagen & online colleges staan in het teken van oefenen van praktische vaardigheden en casuïstiek.

N.B.: in geval van een opleving van COVID zullen de lessen volledig online zijn, inclusief de live lesdagen. Er zal regelmatig bezien worden of live lesgeven weer tot de mogelijkheden behoort.

Zelfstudie

Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. Het lezen van de literatuur en de formatieve opdrachten, komen neer op ongeveer 80 uur studiebelasting.

Literatuur

Deze literatuur hebben jullie al in bezit vanuit ‘Basiscursus IMH’:

 • Vliegen, N. & Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders. Antwerpen: Pelckmans Pro.

 • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. & Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.

Aan te schaffen boeken voor de verdieping:

 • Douglas, P. (2014). The discontented little baby book – all you need to know about feeds, sleep and crying. Queensland: University of Queensland Press.

 • Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitmenttherapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

 • Hurks, P., Vander Meulen, M., Ruiter, S. & Hendriksen, J. (2020). Amsterdam: Pearson. Psychodiagnostiek. Van nul tot zes jaar – Ontwikkeling, testgebruik en casuïstiek.

 • Kuipers P. (2015). Eerste hulp bij hechting – Taal voor ouders en hun jonge kind. Utrecht: De tijdstroom.

 • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US

+ Aanvullende reader met losse artikelen.

Docenten

Volgt

Data Verdiepingscursus

Data volgt (start rond maart 2022)

Aanmelden

De inschrijving is definitief als je van ons een bevestiging van inschrijving gehad hebt en de factuur betaald is.

Opleidingsniveau

,

Doelgroep

Baby, Kleuter, Peuter, Zwangeren

Accreditatie

SKJ

Jeugd en gezin professionals: in aanvraag

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG herregistratie:  in aanvraag

K&J/OG opleiding – behandeling:   in aanvraag

K&J/OG opleiding – diagnostiek:  in aanvraag

K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie:  in aanvraag

Accreditatiebureau Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapieën (VGCt)

Gedragstherapeutisch medewerker – nascholing: in aanvraag

Gedragstherapeut – nascholing: in aanvraag

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register

Scholing verpleegkundig specialisten:  in aanvraag

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing GGZ:  in aanvraag

Scholing Jeugdverpleegkunde:  in aanvraag

Scholing Kinderverpleegkunde:  in aanvraag

Scholing SPV:  in aanvraag

Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie:  in aanvraag

Accreditatiebureau Dutch Association Infant Mental Health

Scholing IMH Consulent: in aanvraag

 

* Let op: de accreditatie is nog in aanvraag. Dit betekent dat IMH Nederland niet kan garanderen dat de accreditatie toegekend wordt.

 

Toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdregisseurs, Verloskundigen, Kinderfysiotherapeuten, pre-verbaal logopedisten**

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

 

3.940,00

3 op voorraad