Vaardigheidscursus Ouderbegeleiding aan ouders met jonge kinderen

Introductie

Heb jij een korte scholing of training in IMH gehad en merk je dat dit een fijne start was, maar ben je nog op zoek naar praktische tools, tips en het oefenen van je vaardigheden in de praktijk? Dan is deze cursus gericht op ouderbegeleiding binnen IMH wellicht precies wat je zoekt.

Missie cursus
Verhogen van de kwaliteit van je hulpverlening aan ouders. Dit bereik je door te reflecteren op je eigen houding en theoretische kennis toe te passen binnen je eigen praktijksituatie.

Doelgroep
HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).

Totaal contacturen: 15 uur (zie kopje extra informatie)

Opbouw cursus
De vaardigheidscursus stelt de theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en bouwt van daaruit de brug naar de toepassing in de praktijk van alle individuele cursisten.
– Blok 1: Ouderschapstheorie
– Blok 2: Integratie ouderschapsbegeleiding met IMH concepten
– Blok 3: Werkrelatie met ouders
– Blok 4: Je eigen antenne als diagnostisch instrument
– Blok 5: Het Systemisch Kompas
– Blok 6: Verdieping op verzoek uit de groep gericht op persoonlijke leerdoelen

Leerdoelen
De cursist… 

De cursist heeft meer zicht in de complexe dynamiek tussen levensfase en ouderschap en weet zich daar professioneel toe te verhouden. 

In termen van kennis:

 1. Samenwerken met ouders: de cursist weet welke elementen belangrijk zijn in samenwerking met ouders en kent zijn/haar positie t.o.v. ouders.
 2. De cursist kent de elementen van actief luisteren
 3. De cursist kent na afloop van de cursus ‘De ouderbegeleidende positie’ van Alice van der Pas.
 4. De cursist kent na afloop van de cursus ‘Het drieluik van ouderschap’ van Alice van der Pas
 5. De cursist heeft kennis van veranderende dynamiek in relaties; de overgang bij start van ouderschap van dyade naar triade; systemisch denken en het Huismodel (Zillah Holtkamp).
 6. De cursist heeft kennis vanuit welke positie ouders kunnen praten (vanuit gevoel, verstand/geweten of vanuit ik-sterkte) en het interactie effect daarbij binnen de hulpverleningssetting.
 7. De cursist heeft kennis van signalen van breuken binnen de samenwerking.
 8. De cursist kent het ‘systemisch kompas’ als werkmodel voor een ouder begeleidingstraject.

In termen van vaardigheid:

 1. a. De cursist kan na afloop van de cursus ouders benaderen vanuit de basishouding ‘de ouderbegeleidende positie’ en kan daarbij gesprekstechnieken van actief luisteren toepassen.
  b. De cursist kan na afloop van de cursus naast ouders staan in hun ouderschap, zonder oordeel of bewust van eigen oordeel en dit onderzoeken (de ouderbegeleidende positie).
 2. a. De cursist kan na afloop van de cursus gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen benaderen vanuit de basis aannames van de    ouderschapstheorie.
  b. De cursist kent diverse theorieën en modellen die veel worden gebruikt in de Infant Mental Health en weet hoe deze te integreren met de ouderschapstheorie van Alice van der Pas.
 3. a. De cursist kan na afloop van de cursus de ouderschapstheorie en het Drieluik-model vertalen naar een concrete invulling in de praktijk.
  b. De cursist kan na afloop van de cursus de ouderschaps buffers bespreekbaar maken met ouders en weet hoe samen met ouders de buffers te versterken
 4. De cursist kan psycho-educatie geven over de overgang van dyade naar triade en wat daarbij komt kijken.  
 5. De cursist kan ouders spiegelen in de positie van waaruit zij spreken en geeft hier achtergrondinformatie bij.  De cursist praat in denken, doen en voelen.  
 6. De cursist kan na afloop van de cursus de werkrelatie met ouders herstellen als er breuken zijn ontstaan.   
 7. a. De cursist kan met het ‘Systemisch Kompas’ de veelheid aan informatie ordenen en met ouders tot betekenissen komen van waaruit een plan van aanpak volgt.
  b. De cursist kan steeds opnieuw samenwerking en aanpak afstemmen met ouders door m.b.v. het ‘systemisch kompas’ het traject regelmatig te evalueren.

Praktische informatie
De vaardigheidscursus bestaat uit 5 online colleges van 3 uur (15uur). Deze staan in het teken van kennisoverdracht, oefenen van praktische vaardigheden en casuïstiek. Daarnaast aanvullend 11 uur aan literatuur en opdrachten in de online leeromgeving.

Zelfstudie
Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. De cursist krijgt meer gevoel voor de complexe dynamiek tussen levensfase en ouderschap, ouderschap en partnerschap, ouderschap in meerdere gedaantes en ouderschap binnen complexe en meervoudige gezinsvormen.

Docenten

Mirjam Hinfelaar en Sylvia van 't Hof

Data

Eerste lesdag = 30 maart 09:00 – 12:00 uur online
Tweede lesdag = 6 april 09:00 – 12:00 uur online
Derde lesdag = 11 mei 09:00 – 12:00 uur online
Vierde lesdag = 1 juni 09:00 – 12:00 uur online
Vijfde / laatste lesdag = 22 juni 09:00 – 12:00 uur online

De lesmomenten zijn online via Zoom i.c.m. met een online leeromgeving. Met daarnaast 11 uur aan studiebelasting literatuur en online leeromgeving. Totale studiebelasting cursus is 26 uur.

Accreditatie

SKJ

Jeugd en gezin professionals: wordt aangevraagd

V&VN 

Verpleegkundig specialisten register: wordt aangevraagd

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Herregistratie: wordt aangevraagd

 

 

Toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdregisseurs, Verloskundigen*

Voor deze cursus is het prettig als je kennis hebt van IMH. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

 

945,00

18 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?