Ga naar de inhoud

Cursus Traumasensitief handelen

Introductie

september 2024 – november 2024

 

Beschrijving

Werk jij met gezinnen met baby’s en/of jonge kinderen en wil je meer kennis en handvatten op het gebied van signaleren en begeleiden van trauma?  Dan is deze cursus gericht op traumasensitief handelen binnen de ouder-kind relatie precies wat je zoekt.

Wat ga je leren?

De cursus richt zich op het traumasensitief werken bij baby’s en jonge kinderen. Iedereen die met jonge kinderen werkt zou namelijk trauma moeten kunnen herkennen. En er op een traumasensitieve manier mee om kunnen gaan. Ook moet er kennis zijn hoe het te behandelen is. Verder zou elke professional moeten weten naar wie je kan verwijzen. Trauma bij jonge kinderen betreft niet alleen het kind, maar uiteraard het hele gezinssysteem. Breed blijven kijken is daarom nodig. Dit doe je aan de hand van principes uit de Infant Mental Health visie.

Leerdoelen

In termen van kennis:
 • Je krijgt kennis & know how over de impact van traumatische gebeurtenissen op de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Je leert de signalen van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij jonge kinderen te herkennen 
 • Je leert over het onderscheid tussen eenmalig trauma, PTSS en chronisch trauma
 • Je weet hoe je n.a.v. de verschillen tussen type trauma te beoordelen wat nodig is op het gebied van preventie, begeleiding of behandeling
 • Je weet welke traumabehandelingen er mogelijk zijn en waar ze te vinden zijn
 • Je krijgt kennis over hoe trauma bij de ouder invloed heeft op de ouder-kind relatie en de ontwikkeling van het kind (relationeel trauma – Scheeringa & Zeenah, 2001)
 • Je leert over natuurlijke veerkracht en trauma herstelmechanismen in de kindertijd 
 • Je vergroot je kennis hoe traumasensitief te handelen als hulpverlener. Door deze traumasensitieve opstelling kan je bij  nare noodzakelijke (medische) handelingen of noodzakelijke uithuisplaatsing daar waar nodig preventief handelen. 
In termen van vaardigheid:
 •  Je kan PTSS-signalen herkennen bij jonge kinderen, in gesprekken met ouders en/of in de ouder-kind relatie.
 • Je weet hoe je met ouders kan spreken over impact van nare ervaringen bij jonge kinderen op de ontwikkeling
 • Je kan uitleg geven over trauma en PTSS aan ouders.
 • Je weet hoe sensitief te reageren op eventuele trauma’s bij ouders die meespelen bij eventueel trauma van het jonge kind
 • Je kan ouders ondersteunen hoe te reageren en te handelen bij trauma signalen van het kind
 • Je kan collega’s steunen in traumasensitief reageren op een jong kind met (chronisch) trauma in de groep
 • Je kan collega’s steunen in traumasenstief reageren op een jong kind met (chronisch) trauma in ambulante vormen van hulp
 • Je kan bij collega’s het mentaliseren bevorderen op de binnen wereld van het jonge kind met (chronisch) trauma
 • Na de cursus weet je hoe je goed kan doorverwijzen naar een behandelaar voor een vorm van traumabehandeling.

Extra informatie

Docenten

Gerinda van Haaften: GZ-psycholoog & IMH-specialist

Anja Dumoulin: Psychotherapeut BIG

Anja Dumoulin

Praktische informatie
De cursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen via Zoom (6 uur) én online voorbereiding en opdrachten(6 uur). Cursisten werken in een afgeschermde leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot een maand na afronding in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten en (online) werkvormen klaar.

Totaal contacturen
12 uur

Zelfstudie
Naast de opdrachten in de digitale leeromgeving, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. De cursist krijgt meer gevoel voor de complexe dynamiek tussen levensfase en ouderschap, ouderschap en partnerschap, ouderschap in meerdere gedaantes en ouderschap binnen complexe en meervoudige gezinsvormen.

Toetsoverzicht

 1. 1x vaardigheidstoets

Er is voor de vaardigheidstoets een herkansingsmogelijkheid na de afsluitende lesdagen, af te stemmen met je docent.

Data

Dinsdag 24 september van 9.00 – 12.00 uur en Dinsdag 19 november van 9.00 – 12.00 uur.

De lesmomenten zijn online via Zoom i.c.m. met een online leeromgeving.

Toelatingseisen

Basiskennis aan IMH is een voorwaarde. Neem je deel aan de cursus traumasensitief handelen bij jonge kinderen, dan krijg je onze e-learning IMH gratis (normaliter €99,-). Heb je al voldoende IMH kennis, dan kan je de e-learning benutten als naslagwerk of om je IMH kennis op te frissen.

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ-register, BIG-/RIVIZ-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Accreditatie

SKJ
Jeugd en gezin professionals:  19 punten

 575

5 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?