Vaardigheidscursus Observeren van de ouder-kindrelatie

Introductie

Heb jij de introductiecursus IMH al afgerond of een vergelijkbaar equivalent hiervan en merk je dat dit een fijne start was, maar ben je nog op zoek naar praktische tools, tips en het oefenen van je vaardigheden in de praktijk? De vaardigheidscursus is een vervolg op de introductiecursus,die vooral theoretisch ingericht is, waarbij de vaardigheidscursus gericht is op je vaardigheden oefenen en praktisch aan de slag!

Missie cursus
Observatievaardigheden van de baby en dreumes (0-2 jaar) en de ouder-kind relatie verbeteren

Doelgroep
HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).

Je hebt niet de wens om video interactie begeleider te worden, maar je wilt wel je observatie vaardigheden verbeteren in je professie en ouders ondersteunen in het observeren van hun baby of jonge kind.

Totaal contacturen: 15 uur

Doelen cursus
De cursist…

In termen van kennis:

 1. Kent het belang van een sensitieve en responsieve basiscommunicatie (Biemans & Dekker)
 2. Kent de bouwstenen en randvoorwaarden voor een positieve basiscommunicatie (Biemans & Dekker)
 3. Herkent basale patronen van een verstoorde interactie tussen ouder en kind.
 4. Kent vaak voorkomende verbale en non-verbale uitingsvormen van taal van baby’s:
  – de betekenis van de lichaamstaal bij 0-2 jarigen
  – waaronder o.a. de betekenis van de stand van de handjes van een baby
  – de betekenis van verschillende soorten huilgedrag
 5. Kent het belang van een veilige gehechtheid Kent de bouwstenen van gehechtheid (Bakker) Heeft kennis van stress- en emotieregulatie

In termen van vaardigheid:

 1. Kan de 4 bouwstenen bij observatie ouder-kind interactie herkennen.
 2. Kan twee veel voorkomende niet effectieve interactiepatronen herkennen
 3. Kan herkennen of de ouder in staat is tot mentaliseren (bouwsteen instemmend benoemen)
 4. Kan stresssignalen bij een baby/jong kind herkennen
 5. Kan de 4 basisbouwstenen in contact met baby/jong kind toepassen
 6. Kan vaak voorkomende verbale en nonverbale communicatie van een baby herkennen
 7. Kan ouders ondersteunen in het bieden van basiscommunicatie

Onderwerpen van de cursus

 • Experiment Visual Cliff. Leerdoel: Het belang van nabijheid en communicatie
 • Effecten van nabijheid en contact op fysiek welbevinden van een pasgeborenen
 • Wat is een goede basiscommunicatie?
 • Theorie bespreken van de 4 bouwstenen ‘Effectief communiceren met kennis’
 • Observatie a.d.h.v. videobeelden van ouder en kind contactmomenten.
 • Beeldanalyses van de videobeelden a.d.h.v. de 4 bouwstenen ‘Effectief communiceren met kennis’ + observatie verbale en nonverbale babytaal.
 • Bekijken en analyseren van eigen gemaakte videobeelden
 • Theorie over gehechtheid en de bouwstenen van gehechtheid
 • Stress- en emotieregulatie
 • Het belang van praten met de baby (voorbeelden praktijk – positieve effecten)
 • Uitleg over de betekenis van huilgedrag en het belang van ondersteuning bij regulatie

Toetsoverzicht

 • Vaardigheidstoets (formatief) – observeren van communicatie van de baby, basiscommunicatie toepassen bij jonge baby en reflectie op sterke kanten en valkuilen.
 • Vaardigheidstoets (Formatief) – basiscommunicatie toepassen bij volwassen collega of ouder en reflectie op sterke kanten en valkuilen.

Werkvorm
De cursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. Cursisten werken in een afgeschermde leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot een maand na afronding in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten en (online) werkvormen klaar.

Docenten

Jessica Boerema en Milou Huitink

Data

Data volgt

Accreditatie

SKJ

Jeugd en gezin professionals: 16 punten

V&VN 

Verpleegkundig specialisten register: 12 punten

 

Toelatingseisen

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).


Je hebt niet de wens om video interactie begeleider te worden, maar je wilt wel je observatie vaardigheden verbeteren in je professie en ouders ondersteunen in het observeren van hun baby of jonge kind. 

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

 

575,00

18 op voorraad