Vaardigheidscursus behandelen van de ouder & kind relatie in jeugdhulpverlening

Introductie

Heb jij een korte scholing of training in IMH gehad en merk je dat dit een fijne start was, maar ben je nog op zoek naar praktische tools, tips en het oefenen van je vaardigheden in de praktijk? Dan is deze cursus gericht op behandelen in de jeugdhulpverlening binnen IMH wellicht precies wat je zoekt.

Missie cursus
Behandelen van de ouder & kind relatie in jeugdhulpverlening: ambulant en semiresidentieel

Doelgroep
HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).

Totaal contacturen: 9 uur les + 6 uur online leeromgeving (totaal 15 uur gehele cursus)

Leerdoelen
De cursist… 

In termen van kennis: 

 1. Kent de belangrijkste theoretische concepten vanuit de Infant Mental Health om te werken met de ouder-kind relatie in een multidisciplinair team. Het gaat dan om concepten als: sociaal-ecologisch model, mentaliseren, motherhood constellation, ghost en angels in the nursery, basisbehoeften van ouder en kind (schematheorie), goed-genoeg ouderschap, spel als ingang/ speelse interacties bevorderen tussen ouder en kind.
 2. Kent de meerwaarde van verbinding tussen ambulante ondersteuning en groepswerk vanuit een systemische en transdiagnostische visie
 3. Kent de uitgangspunten van gezamenlijke diagnostische besluitvorming 
 4. Kent de uitgangspunten van multidisciplinaire intervisie met collega’s

In termen van Vaardigheid: 

 1. Kan doelen formuleren en verdelen in een multidisciplinair team – gebaseerd op analyse van het sociaal-ecologisch model van Belsky/Bronfenbrenner
 2. Kan verstoorde ouder-kind relatie patronen herkennen en positief beïnvloeden 
 3. Kan verbindend taalgebruik toepassen
 4. Kan de ouders richten op contactinitiatieven van het kind
 5. Kan de ouder helpen met mentaliseren over zichzelf, zijn verhaal en wat de ouder belangrijk vindt voor de toekomst
 6. Kan traumatische gebeurtenissen in de geschiedenis van ouders herkennen en met ouders de invloed hiervan op het ouderschap bespreken 
 7. Kan zwangerschap, bevalling en eerste start bespreken met ouders en de (belemmerende) invloed daarvan op het ouderschap en de ouder-kind relatie
 8. Kan samenvatten naar de baby en de ouder helpen om weer te spreken met de baby
 9. Kan de baby of het jonge kind een gesprekspartner laten zijn in het gesprek
 10. Kan speelse interacties tussen ouder en kind volgend verwoorden en affectief verdiepen
 11. Kan samen met ouders mentaliseren over de betekenis van spel van het jonge kind 
 12. Kan intervisie vorm geven samen met collega’s

Toetsoverzicht

 1. 1x kennistoets (10 multiple choice)
 2. 1x presentatie van 2 vaardigheden (voorlezen van deel sessieverslag en/of minifragmenten videobeelden in laatste interactieve groepsbijeenkomst). Dit verslag en/of deze videobeelden (niet langer dan 30 seconden) moeten van te worden worden geüpload in de online leeromgeving. 

Werkvorm van de cursus

De cursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen synchroon online (9 uur) én asynchroon in de leeromgeving (6 uur). Cursisten werken in een afgeschermde leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot een maand na afronding in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle literatuur, opdrachten en duo groep werkvormen klaar.

Docenten

Marilene de Zeeuw en Zillah Holtkamp

Accreditatie

SKJ

Jeugd en gezin professionals: 23 punten

V&VN 

Verpleegkundig specialisten register: 15 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Herregistratie: 15 punten

 

 

Toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdregisseurs, Verloskundigen*

Voor deze cursus is het prettig als je kennis hebt van IMH. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

 

575,00

Uitverkocht

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?