Partner: Babykennis: E-Learning Transitie ouderschap en hechtingsproces

Inleiding

Werk je met aanstaande/prille ouders en zeer jonge baby’s? Dan is deze E-Learning Transitie ouderschap en hechtingsproces voor jou.

Werk je met aanstaande/prille ouders en zeer jonge baby’s?

Dan is deze basis e-learning Infant Mental Health (IMH) voor jou.

Het is een kwetsbare doelgroep: aanstaande- of prille ouders en hun baby. Fysiek, maar ook emotioneel gezien. Deze groep is erg gevoelig voor de input die zij krijgen van hun omgeving. Als betrokken professional weet jij dit. De houding die zorgprofessionals hebben ten opzichte van deze cliënten of patiënten, maakt een diepe impact. Deze impact heb je op de ouders, maar (indirect) ook op de baby’s.

Daarom is het voor iedereen die werkt met deze kwetsbare doelgroep, belangrijk om geschoold te worden op het bieden van emotionele begeleiding aan deze groep. Zelfs als je in jouw werk meer gericht bent op het fysieke welzijn van moeder en/of baby. Want bij baby’s geldt het misschien nog wel sterker dan bij volwassenen: het mentaal welzijn hangt sterk samen met het fysiek welzijn.

3 Centrale punten in deze E-learning

1. Welke aandachtspunten zijn er in de benadering van prille ouders?

2. Wat hebben baby’s nodig van hun ouders en waarom hebben zij dit nodig?

3. Hoe ondersteun je ouders ouders in het hechtingsproces met hun baby?

195,00