Ga naar de inhoud

Trainingsdag Peripartum Psychische Problemen

Informatie

Dinsdag 10 december 2024 van 09.00 – 16.00 uur

Beschrijving

Missie trainingsdag

Voorafgaand aan de trainingsdag volg je een e-learning, waarin je kennismaakt met hypothesen en interventies over gezinnen met een ouders met psychische klachten.
Tijdens de trainingsdag oefenen met vaardigheden die je kunt gebruiken in je gesprekken en begeleiding of behandeling van ouders met psychische problemen. Er is ruimte voor groepsgesprek om ervaringen uit te wisselen, casuïstiekbespreking en nadenken over je volgende stap in je peripartum netwerk en/of POP-poli.  

Na afloop heb je zoveel mogelijk samen met je collega’s of professionals uit je netwerk kennis opgedaan over werken met peripartum problemen bij ouders en baby’s vanuit de PIMH visie. PIMH staat voor Perinatal Infant Mental Health, waarin we zoveel mogelijk werken van -9 t/m 5 jaar vanuit een systemische, gezinsgerichte visie, waarin financieel gescheiden hulp uitdagingen zijn en geen schotten. 

Inhoud van de cursus

In termen van kennis:

 • De cursist heeft kennis van de invloed van depressie, angst, BPS en psychose op de ontwikkeling van de ouder-kind relatie
 • De cursist heeft inzicht in het gebruik van het Sociaal Ecologisch model als ondersteuning in het spreken en werken met het gezin over stress en steunbronnen
 • De cursist heeft kennis van depressie, angststoornissen, psychose en bipolaire stoornis specifieke gerelateerd aan zwangerschap, bevalling en de eerste periode ná de bevalling.  
 • De cursist heeft inzicht welke risicofactoren psychische klachten bij ouders beïnvloeden.
 • De cursist heeft inzicht welke interventies (preventief tot specialistisch) beschikbaar zijn om  psychische klachten bij ouders te beïnvloeden en veerkracht te bevorderen.
 • De cursist leert over de specifieke inhoud van depressogene, dwangmatige en angstige gedachten van ouders met psychische problemen 
 • De cursisten weten welke stappen hij/zij kan nemen om netwerkzorg te bouwen in de regio en/of POP-poli

In termen van Vaardigheid: 

 • De cursist kan zich in de behoeften van ouders en baby verplaatsen en kan mentaliseren over allerlei mogelijke reacties op de ouder(s) met psychische problemen in het gezin
 • De cursist leert om eigen casuïstiek te koppelen aan de nieuwe inzichten rond stressoren én interventies om psychische klachten te beïnvloeden.
 • De cursisten uit de regio werken samen aan de eerste stappen om netwerkzorg in de regio uit te rollen rond de POP-poli
 • De cursisten hebben zicht op welke kennis en vaardigheden waar in de regio en in de organisatie aanwezig zijn
 • De cursisten verzamelen inzichten en passen de inzichten toe in nieuwe of bestaande werkwijzen in organisatie/ziekenhuis en/of regio

Extra informatie

Host:

Marilene de Zeeuw: Klinisch psycholoog & IMH-Specialist

Praktische informatie

Studiebelasting

De e-learning bedraagt 9 uur. De online trainingsdag bedraagt 6 uur. 

Data

Dinsdag 10 december 2024 van 9.00 – 16.00 uur (online)

Wil je aan de slag met meerdere professionals in een regio op het thema peripartum hulpverlening?

Meld je aan voor ons lidmaatschap Netwerkzorg! Met de toelatingseis van 8 uur IMH-Kennis en de trainingsdag van 8 uur, voldoe je aan de eis van 15 uur scholing voor het lidmaatschap Netwerkzorg. Dat betekent dat je kan bouwen aan goede ntwerkzorg.

Dit kan als je al een netwerk hebt. Maar we kunnen je ook helpen als je startend bent en juist nog op zoek bent naar verbinding met andere professionals. Netwerkzorg kan hierin ondersteunen doordat je met een netwerk een concreet plan kunt maken voor de begeleiding van gezinnen waarbij sprake is van peripartum hulpvragen. Bekijk hier meer informatie over ons lidmaatschap Netwerkzorg.

Voorbereiding

Voorbereiding voorafgaand aan de trainingsdag:

In de voorbereiding staan we stil bij de meest voorkomende hypothesen over peripartum problemen. De hypothesen worden toegelicht aan de hand van het Sociaal Ecologisch Model van Belsky. Daarna wordt een koppeling gemaakt met veel voorkomende en evidence based interventies.
In de online leeromgeving hebben talloze experts meegewerkt zoals Mijke Lambregtse – van den Bergh (psychiater & kinder-en jeugdpsychiater, IMH-specialist), Menno Oosterhoff (psychiater & auteur), Nike Mencke (lactatiekundige), Anja Stevens (psychiater), Bart Geerling (verpleegkundig specialist & hoofd SCBS psychiatrie en zwangerschap), Ineke de Kruijff (kinderarts). Zij delen hun kennis en laatste inzichten op het vlak van peripartum hulpverlening. 

In de e-learning staat o.a. klaar:

– expertcolleges waar we uitleg geven over het onderwerp psychische problemen in de peripartum periode
– oefeningen waarin ervaringsdeskundigen hun beleving over mentale klachten tijdens deze levensfase delen
– opdrachten ten behoeve van de voorbereiding van de trainingsdag
– verdiepende literatuur over peripartum psychische problemen

Je kan de content ook nog na de trainingsdag terugzien, zodat je naslagwerk hebt voor in de praktijk. 

Toelatingseisen

Let op!

 • We gaan er vanuit dat je voor deze trainingsdag een basiskennis aan IMH hebt (je hebt daarbij minimaal 8 uur aan cursorisch onderwijs gehad over de uitgangspunt van de IMH-visie).
 • Mocht je deze basiskennis van minimaal 8 uur nog niet hebben, maar wel wensen deel te nemen aan de trainingsdag? Bekijk dan onze e-learning Infant Mental Health die je voorafgaand aan de trainingsdag dient te maken mits er sprake is van onvoldoende basiskennis.

Toelatingseisen

– HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar)
– Twee jaar werkervaring en minimaal 8 uur werkzaam met jonge gezinnen
– Registratie bij een beroepsvereniging (die klacht/tuchtrecht regelt, zoals bijvoorbeeld SKJ-, BIG-/RIVIZ-registerregistratie of een beroepsvereniging passend bij jouw beroep zoals NIP/NVO, BPSW, KNOV, ADAP, KNMG etc.)
-Je werkt vanuit de Infant Mental Health-visie en bent daartoe opgeleid. Een IMH-cursus van minimaal 8 uur is vereist als basiskennis

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

 280