Samenwerking rond jonge kind in de schijnwerpers – Gelders regiocongres

Introductie

Het is essentieel dat je als professional weet wie je in je regio om je heen hebt om samen de beste zorg voor zwangeren en gezinnen met jonge kinderen mogelijk te maken. Het online Regiocongres ‘Samenwerken rond het jonge kind in Gelderland’ op woensdagmiddag 17 maart 2021 zet hier op in. Dus: werkzaam in Gelderland en op zoek naar inspiratie? Geef je op! En actief in een andere regio? Nog even geduld, maar we gaan het hele land door.

De basis voor een goede ontwikkeling van een kind wordt gelegd tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren. Het is een periode waarin veel gebeurt, zowel bij het kind als bij de ouders. Een optimale ouder-kindrelatie, blijkt uit onderzoek, is één van de sterkste voorspellers voor de ontwikkelingskansen van een kind. Een goede interactie is in deze fase dan ook van levensbelang. Hoe beter de band tussen ouder en kind is, hoe beter het kind beschermd is tegen latere moeilijkheden. Door allerlei redenen kan deze band onder druk komen te staan en komen professionals in beeld.

Goede samenwerking tussen professionals is dan van meerwaarde en kan opschaling van zorg voorkomen. Daarom is het van belang om verbindingen te maken tussen professionals vanuit verschillende disciplines en werkvelden die werken met zwangeren en jonge kinderen. Dat is de insteek van het regiocongres dat we samen met Vakblad Vroeg op 17 maart organiseren. Een holding om het gezin heen kan immers uitputting, verwaarlozing en geweld in gezinnen voorkomen of tegengaan.

Twee plenaire sprekers

De middag start met twee plenaire sprekers.

Als eerste gaat Klinisch Psycholoog Resie Bessems – een geboren verhalenverteller – in op het belang van het systeemdenken en de systeemtheorie in alle vormen van zorg en hulp. Hoe beïnvloeden de verschillende leden van een gezin elkaar? Zij breekt verder een lans om de begeleiding van ouders en kinderen ten alle tijde af te stemmen op het gegeven dat ouders altijd een besef van ‘verantwoordelijk zijn’ hebben. Dat is niet hetzelfde als ‘verantwoordelijk gedrag’ tonen. Te veel bezig zijn met de pedagogische kwaliteiten van ouders, kan ertoe leiden dat je al bij voorbaat de relatie met hen verliest. “Ouders dienen gezien te worden in hun intenties. Van daar uit is er veel mogelijk.”

Kinderarts-neonatoloog Maaike van Rossem heeft het in haar presentatie over familiegerichte zorg op de nieuwe afdeling Geboortezorg van het Rijnstate. Maaike staat aan de wieg van het nieuwe Centrum voor vrouw en kind. Ze gaat in op hoe zorgprofessionals in de regio elkaar beter kunnen aanvullen in de zorg rond kinderen en ouders met de meeste risicofactoren. Daarbij haalt ze zowel regionale als landelijke voorbeelden aan. Ook vertelt ze hoe op dit moment de samenwerking binnen de POP-poli in het Rijnstate is georganiseerd. 

Workshops

Na het plenaire gedeelte volgt een aantal workshops waarvan je er één kunt kiezen. Daarbij komen onder meer de regionale mogelijkheden tot samenwerken aan bod. Zo krijg je als het ware een regiocongres op maat.

De vijf thema’s van de workshops zijn:

  1. De eerste 1000 dagen
  2. Eten, huilen en slapen
  3. Kwetsbare ouders
  4. Moeilijk gedrag
  5. Complexe echtscheiding

Elk thema wordt besproken vanuit verschillende invalshoeken: praktijkervaringen, praktische handvatten, inspirerend samenwerkingen en de laatste recente wetenschappelijke inzichten. Hieraan werken veel (regionale) professionals, wetenschappers en zorgorganisaties mee. Tevens is het mogelijk om online te netwerken.

Tot slot van de middag zullen Zillah Holtkamp, directeur van IMH Nederland, en Marilene de Zeeuw, klinisch psycholoog en Infant Mental Health Specialist, het hebben over intervisie en en het opzetten van samenwerkingen.

Organisatie

Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Datum

woensdag 17 maart 2021

Locatie

Online via Zoom

Keynote spreker 1

Resie Bessems

Keynote spreker 2

Maaike van Rossem

Afsluitende sprekers

Marilene de Zeeuw & Zillah Holtkamp

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ (Jeugd & Gezinsprofessionals), NIP/NVO (K&J/OG herregistratie), DAIMH, V&VN (Verpleegkundig specialisten), KNMG en KNOV.

* Op verzoek kunnen wij bij andere beroepsverenigingen accreditatie aanvragen, bijvoorbeeld ADAP en KNGF.

Programma

13:00 – 13:10  Opening
13:10 – 13:40  Keynote Resie Bessems
13:40 – 14:10  Keynote Maaike van Rossem
14:10 – 14:30  Vragenronde
14:30 – 15:00  Pauze
15:00 – 16:00  Workshops per thema
16:00 – 16:30  Samenwerken in regionale netwerken
16:30 – 17:00  Vragenronde en afsluiting

Workshops

Daarnaast komen de regionale mogelijkheden tot samenwerken aan bod, geordend in vijf workshops waar je je voor kunt inschrijven. Zo krijg je als het ware een regiocongres op maat.

De 5 thema’s van de workshops zijn:

  1. De eerste 1000 dagen (preventieve insteek)
  2. Eten, huilen en slapen
  3. Kwetsbare ouders
  4. Moeilijk gedrag
  5. Complexe echtscheiding

Bekijk hier de sprekers van de workshopronde

De thema’s worden besproken vanuit verschillende invalshoeken, aan de hand van praktijkervaringen, klinische inzichten, inspirerend samenwerkingen en de laatste recente wetenschappelijke inzichten van veel regionale professionals, wetenschappers en zorgorganisaties in Gelderland. Per thema zijn er vier professionals die circa 10 minuten aan het woord zijn. Daarbij is het tevens mogelijk te netwerken.

95,00