Counseling bij een Onrustige baby (lang)

Informatie

Baby’s huilen en in de eerste weken na de geboorte neemt dit huilen per dag toe. Ondanks dat veel ouders weten dat dit bij een normale ontwikkeling hoort, levert het soms extra spanningen op. Vooral als je als ouder voelt dat je machteloos bent en je baby niet goed kan helpen.  Veel professionals uit verschillende beroepsgroepen hebben onderzoek gedaan naar wat ouders en hun baby kan helpen, zodat er meer rust en ontspanning ervaren kan worden. Op onze website www.helpmijnbabyhuilt.nl staan al verschillende online materialen van ouders en onze experts. Maar soms heb je meer nodig en wil je in gesprek met een expert, zodat je adviezen krijgt voor jullie persoonlijke situatie. Dat kan!

Wij kunnen helpen

IMH Nederland heeft een samenwerking met verschillende experts op het gebied van onrust bij baby’s. Door onze ervaring, weten we dat er verschillende oorzaken kunnen zijn met betrekking tot het huilen. We vinden het altijd belangrijk dat je eerst weet of er mogelijk een medische oorzaak is. Wordt die niet gevonden door je huisarts, jeugdarts of kinderarts, dan kan het belangrijk zijn om te kijken wat andere factoren zijn.

Tijdens het lange ondersteuingstraject leggen we je uit wat de mechanisme achter het huilen zijn, hoe dit doorwerkt op het ouderschap en wat jij kan doen om te zorgen voor meer rust. We kijken naar de psychische klachten die het huilen jou geven en hoe we in de behandeling kunnen zorgen dat de psychische klachten die je ervaart verminderen.

Voor wie?

 • Ouders met een onrustige baby waarbij er geen medische oorzaak voor het huilen aan te wijzen is
 • Ouders die het huilgedrag van hun baby als probleem ervaren
 • Ouders waarvan het dagritme ontregeld is door het onrustige gedrag van de baby
 • Ouders die zich zorgen maken dat de ontwikkeling van hun baby geremd wordt door het onrustige gedrag
 • Ouders die onzeker worden van het huilgedrag van hun baby

Onderwerpen die aan bod komen (gedurende 6 sessies):

 • Hoe te komen tot een voorspelbare dag voor jullie baby
 • Invloed van eigen gemoedstoestand op jullie baby
 • Praktische tips bij dagelijkse verzorging
 • Toelichting van mogelijke manieren om jullie baby te troosten
 • Ondersteunende begeleidende gesprekken of psychotherapie waarbij gezinsleden of familie betrokken kan worden (met daarbij oog voor de (ervaring) van de partner)
 • Instructie en voorlichting van professionele kennis over het ouderschap van een jong kind in combinatie met tips en oefeningen die je zelf kan uitvoeren
 • Begeleiding in het omgaan met het huilen van je baby
 • We gebruiken tijdens de behandeling aspecten vanuit de Infant Mental Health (IMH), Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Indien geïndiceerd Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) behandeling
 • Een vroege traumagerichte psychologische interventie ter voorkomen of verminderen van het (verder) ontwikkelen van PTSS bij huilgedrag van een baby (klachten)

Onze werkwijze

Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen zal het aanvragen van een behandeling altijd aan de hand van een verwijzer gaan. Op die manier kunnen we je beter ondersteunen en weten we dat er meegedacht is, of counseling ook bij jouw situatie past. De verwijzer kan een jeugdarts of verpleegkundige van het consultatiebureau zijn, een medisch specialist waar jullie al contact mee hebben, of je (huis)arts. Zij kunnen een verwijsbrief voor je maken, die je aan ons kan geven. Zodoende krijgen wij direct een goed beeld van jullie situatie en aan welke doelen jullie willen werken.

Om de counseling zo effectief mogelijk te laten zijn, kunnen er door ons aanvullende vragenlijsten afgenomen worden die dan met jullie besproken worden. Op basis van een kennismakingsgesprek en de voorinformatie, wordt met jullie een plan van aanpak gemaakt en zal de inhoud van de gesprekken bepaalt worden.

Geen crisishulp

Het kan voorkomen dat je (ook) intensievere hulp nodig hebt dan wij je kunnen bieden. In dat geval zullen wij, in overleg met jou en je verwijzer, zoeken naar een passendere vorm van hulp.
Ook zijn wij niet ingericht op het bieden van hulp in crisissituaties. In dat geval adviseren wij je om contact op te nemen met je (huis)arts of huisartsenpost.

Wat krijg je

In het pakket dat je afneemt zit het volgende:

 • intakegesprek zodat er een goed behandelplan opgesteld kan worden, eventueel in afstemming met professionals uit de netwerkzorg in jouw regio
 • 6 online behandelsessies
 • online tools, die je kan gebruiken om thuis aan de slag te gaan met de informatie vanuit de behandelsessies
 • eventuele overdracht naar een professional bij je in de buurt
 • je wordt geholpen door een professional die gespecialiseerd is in Infant Family Health.  Wij werken met geregistreerde orthopedagogen, psychologen en verpleegkundigen

Informatie t.a.v. verzekering

Wij hebben (nog) geen contract met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat kosten meestal niet vergoed zullen worden door je verzekeraar. Of en hoeveel je wel vergoed krijgt is afhankelijk van jouw verzekeringspakket en de hoogte van jouw eigen risico.

 1100 ( 1331 incl. BTW)

Doe je deze aanvraag vanuit een organisatie voor een ander gezin?
Download sjabloon
Remove