Ondersteuning bij een onrustige baby (kort)

Informatie

Heb jij een onrustige baby en zou je meer handvatten willen hebben hoe je jouw baby meer rust kan geven? Wil je meer weten over de achtergronden van huilen van een baby? En wil je weten hoe je als ouders het beste kan omgaan met de onrust? Krijg de meest werkzame adviezen van onze experts

Baby’s huilen en in de eerste weken na de geboorte neemt dit huilen per dag toe. Ondanks dat veel ouders weten dat dit bij een normale ontwikkeling hoort, levert het soms extra spanningen op. Vooral als je als ouder voelt dat je machteloos bent en je baby niet goed kan helpen.  Veel professionals uit verschillende beroepsgroepen hebben onderzoek gedaan naar wat ouders en hun baby kan helpen, zodat er meer rust en ontspanning ervaren kan worden. Op onze website www.helpmijnbabyhuilt.nl staan al verschillende online materialen van ouders en onze experts. Maar soms heb je meer nodig en wil je in gesprek met een expert, zodat je adviezen krijgt voor jullie persoonlijke situatie. Dat kan!

Wij kunnen helpen
IMH Nederland heeft een samenwerking met verschillende experts op het gebied van onrust bij baby’s. Door onze ervaring, weten we dat er verschillende oorzaken kunnen zijn met betrekking tot het huilen. We vinden het altijd belangrijk dat je eerst weet of er mogelijk een medische oorzaak is. Wordt die niet gevonden door je huisarts, jeugdarts of kinderarts, dan kan het belangrijk zijn om te kijken wat andere factoren zijn.

Tijdens het korte ondersteuingstraject leggen we je uit wat de mechanisme achter het huilen zijn, hoe dit doorwerkt op het ouderschap en wat jij kan doen om te zorgen voor meer rust.

Voor wie?

 • Ouders met een onrustige baby waarbij er geen medische oorzaak voor het huilen aan te wijzen is
 • Ouders die het huilgedrag van hun baby als probleem ervaren
 • Ouders waarvan het dagritme ontregeld is door het onrustige gedrag van de baby
 • Ouders die zich zorgen maken dat de ontwikkeling van hun baby geremd wordt door het onrustige gedrag
 • Ouders die onzeker worden van het huilgedrag van hun baby

Onderwerpen die aan bod komen (gedurende 3 sessies):

 • Hoe te komen tot een voorspelbare dag voor jullie baby
 • Interactiepatronen tussen ouder en kind
 • Toelichting van mogelijke manieren om jullie baby te troosten

Onze werkwijze

Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen zal het aanvragen van een behandeling altijd aan de hand van een verwijzer gaan. Op die manier kunnen we je beter ondersteunen en weten we dat er meegedacht is, of counseling ook bij jouw situatie past. De verwijzer kan een jeugdarts of verpleegkundige van het consultatiebureau zijn, een medisch specialist waar jullie al contact mee hebben, of je (huis)arts. Zij kunnen een verwijsbrief voor je maken, die je aan ons kan geven. Zodoende krijgen wij direct een goed beeld van jullie situatie en aan welke doelen jullie willen werken.

Om de counseling zo effectief mogelijk te laten zijn, kunnen er door ons aanvullende vragenlijsten afgenomen worden die dan met jullie besproken worden. Op basis van een kennismakingsgesprek en de voorinformatie, wordt met jullie een plan van aanpak gemaakt en zal de inhoud van de gesprekken bepaalt worden.

Geen crisishulp

Het kan voorkomen dat je (ook) intensievere hulp nodig hebt dan wij je kunnen bieden. In dat geval zullen wij, in overleg met jou en je verwijzer, zoeken naar een passendere vorm van hulp.
Ook zijn wij niet ingericht op het bieden van hulp in crisissituaties. In dat geval adviseren wij je om contact op te nemen met je (huis)arts of huisartsenpost.

Wat krijg je

In het pakket dat je afneemt zit het volgende:

 • intakegesprek zodat er een goed behandelplan opgesteld kan worden, eventueel in afstemming met professionals uit de netwerkzorg in jouw regio
 • 3 online behandelsessies
 • online tools, die je kan gebruiken om thuis aan de slag te gaan met de informatie vanuit de behandelsessies
 • eventuele overdracht naar een professional bij je in de buurt
 • je wordt geholpen door een professional die gespecialiseerd is in Infant Family Health.  Wij werken met geregistreerde orthopedagogen, psychologen en verpleegkundigen

Vergoeding

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars (voor vergoeding van volwassenen) of met de gemeenten (voor vergoeding voor kinderen). Dat betekent dat onze zorg niet vergoed wordt.

 650 ( 786,50 incl. BTW)

Doe je deze aanvraag vanuit een organisatie voor een ander gezin?
Download sjabloon
Remove