Live Webinar: ‘Ouderschap en werk tijdens de eerste 1000 dagen’ met Joyce Knappe en Roseriet Beijers

Inleiding

Donderdag 26 januari 2023 van 19.30 – 21.00 uur

Het combineren van ouderschap en werk tijdens de eerste 1000 dagen. Over dit actuele thema verzorgen Joyce Knappe en Roseriet Beijers dit webinar. Juist voor de prille ouder-kindrelatie kan vroegsignalering van stress en overbelasting in deze kritische periode veel ellende voorkomen. Op dit punt is een belangrijke rol weggelegd voor professionals die werken met zwangeren en ouders van jonge kinderen. 

De ‘Motherhood Constellation’, door Daniel Stern geïntroduceerd, doelt op het feit dat de aanstaande moeder een andere mentale organisatie ontwikkelt dan voorheen. Bij aanvang van de zwangerschap, verplaatst haar interesse zich naar het moeder worden en alles wat daarbij komt kijken. In de hedendaagse maatschappij is deze nadruk op alleen de moeder echter achterhaald. De insteek People becoming Parents is juist relevant; het betreft dus zowel vaders als moeders. In de dynamiek van het combineren van zorg en werk lijden beiden in onze snel veranderende samenleving onder de verwachting en druk om het ‘allemaal goed te doen’ en altijd ‘aan’ te staan. 

Het is van groot belang dat professionals meer aandacht krijgen voor de dynamiek werk-privébalans. Wist je bijvoorbeeld dat: 

  • 70% van het verzuim van werkende ouders – zowel bij mannen als vrouwen – te maken heeft met de mentale gezondheid? 
  • 50% van de werkende ouders met kinderen van 0-4 jaar klachten als vermoeidheid, stress en depressie ervaren?
  • 38% van de vrouwelijke medewerkers een bedrijf verlaat na de geboorte van haar eerste kind?
  • 60% van de vaders een onvervulde parttime wens heeft? 
  • Er een grote discrepantie bestaat tussen hoe ouders werk en privé zouden willen invullen en hoe het daadwerkelijk in het dagelijks leven uitpakt? 

Zorgprofessionals spelen juist tijdens de eerste 1000 dagen een belangrijke rol om de draaglast van deze ouders te verlagen en hun draagkracht te verhogen. Tijdens dit webinar willen Roseriet en Joyce de deelnemers over dit actuele thema een helder hoofd, open oren en een warm hart meegeven. Roseriet en Joyce gaan in op hoe professionals werkzaam in het brede jeugddomein (-9 maanden tot 6 jaar) beter kunnen aansluiten bij de belevingswereld van ouders die zorg en werk tijdens de eerste 1000 dagen op de rails proberen te krijgen.

Datum + tijd
Donderdag 26 januari 2023 van 19.30 – 21.00 uur

Het webinar later op een ander moment terugkijken kan ook. Je ontvangt hiervoor achteraf een link.

Inspiratieplatform NultoVijf
Ben je benieuwd naar webinars? Bekijk dan ons inspiratieplatform NultoVijf in samenwerking met Vakblad Vroeg.

Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Spreker

Roseriet Beijers is Universitair Hoofddocent (UHD) op de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit. Met een Veni-subsidie onderzoekt zij de beleving van moeders, en sinds kort ook vaders, met betrekking tot de terugkeer naar het werk na verlof en de mogelijke gevolgen van stress en overbelasting in deze periode voor de baby. 

Joyce Knappe is een internationale spreker, expert Werkend Ouderschap en deed onderzoek naar identiteit en organisatiestructuur, met specialisaties in professionele identiteit en coping strategieën.

Organisatie

 29,95