Live Webinar: ‘Omgaan met trauma tijdens de zwangerschap’ met Claire Stramrood

Inleiding

Donderdag 13 oktober van 09.30 – 11.00 uur

Veel zwangere vrouwen hebben vroeger of later in hun leven één of meer traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Deze kunnen direct of indirect effect hebben op de uitkomst en beleving van de zwangerschap, bevalling en kraambed. Hen zo goed mogelijk begeleiden vergt speciale aandacht. Dr. Claire Stramrood weet dat als geen ander. In dit webinar deelt ze haar kennis en ervaring.

Trauma tijdens de zwangerschap kan vele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld posttraumatische stress stoornis (PTSS) als gevolg van een eerdere bevalling. Dit kan keuzes en wensen van zwangeren beïnvloeden. Ook voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik kunnen zwangerschap (met veranderingen in haar lichaam), bevalling (naakt zijn, aangeraakt worden) en kraambed (borstvoeding, lichamelijke verzorging) confronterend en triggerend zijn. Eerdere ziekenhuisopnames kunnen hier eveneens aan ten grondslag liggen. Soms ligt de oorzaak nog verder in het verleden. Zo kunnen vrouwen die als kind nare dingen hebben meegemaakt angst, aversie of moeite hebben met (het vertrouwen van) zorgverleners. 

Allemaal zaken waarvan het goed en belangrijk is dat zorgverleners hier alert op zijn en rekening mee houden. Maar hoe signaleer je dit? Hoe bespreek je het? Wat kun je concreet doen en wat vooral niét?  Dat komt aan bod in het webinar van Claire Stramrood.

Datum + tijd
Donderdagochtend 13 oktober van 09.30 – 11.00  uur

Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Spreker

Dr. Claire Stramrood is gynaecoloog en eigenaar van Beval Beter. Na haar promotieonderzoek, getiteld ’PTSS na zwangerschap en bevalling’, houdt zij zich vooral bezig met onderzoek naar preventie en behandeling van bevallingsgerelateerde PTSS en trauma. Naast haar klinisch werk als gynaecoloog, biedt zij trainingen, cursussen en coaching vanuit Beval Beter.

Organisatie

29,95