Ga naar de inhoud

Webinar: Learning to eat – a multidisciplinary challenge (met Tolk)

Informatie

Dit is een opgenomen webinar

Beschrijving

Many parents and professionals see food as something that children take for granted. I wish it were like that. Research shows that learning to eat is the most difficult human behavior we will ever perform in our lives. In this webinar Dr. Kay Toomey explains the complexity of nutrition from a multidisciplinary perspective. As a child psychologist, she has 35 years of experience working with babies and children with feeding problems. MinNultotVijf considers it an honor that this internationally renowned trailblazer in this field is providing this webinar.

Learning to eat is a much more complicated undertaking than it seems. This is mainly because all seven areas of human functioning are involved: organs, muscles, senses, learning ability, learning history, development, nutritional status and the environment in which you find yourself (the so-called Iceberg). Mastering eating first requires each of these seven areas to work correctly individually. In addition, a child must be able to make these aspects work together. Good coordination between the areas determines the ultimate success of our eating behavior.

From this perspective, Dr. Kay Toomey provides insight into the complexity associated with feeding infants and young children during this webinar. She explains normal critical versus problematic critical eating behavior. She then makes clear why a multidisciplinary approach is crucial to fully understand poor eating behavior. This insight provides opportunities to work with children to improve their eating development.

During the webinar, participants will be asked to perform two physical exercises to increase their understanding of the concepts discussed. Exercise 1 is a postural stability activity from a regular kitchen or office chair. Exercise 2 involves an oral motor activity using two medium-sized crackers. This combination of explanation and practice offers you the first hints at what you can do to improve the eating situations in your families.

Note: This is a recorded webinar


Webinar onderdeel van MinNultotvijf
Het webinar maakt onderdeel uit van MinNultotvijf, hét inspiratieplatform voor alle professionals die werken in de geboortezorg en met jonge kinderen en hun ouders. Ben je abonnee, log dan in op je account en vink aan dat je dit webinar gratis wilt volgen. Nog geen abonnee? Meld je dan nu aan en volg dit webinar en andere (live) webinars voor slechts € 169 per jaar.

Het platform, een initiatief van IMH Nederland en Vakblad Vroeg, bestaat uit webinars, artikelen uit kwartaalmagazine VROEG, minicolleges en rollenspelen. Een abonnement op het platform, dat voortdurend wordt uitgebreid, is heel voordelig. Meld je nu aan en neem ook zonder extra kosten deel aan dit webinar.


Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Spreker

Dr. Kay Toomey developed the SOS approach to nutrition as a family-centered program for assessing and treating children with feeding problems. She also played a role in the founding of The Children’s Hospital – Denver’s Pediatric Oral Feeding Clinic, as well as the Pediatric Feeding Center at Rose Medical Center and numerous other organizations in this field. Her frame of reference is multidisciplinary and includes information from child development, psychology, cognitive and behavioral sciences, medicine, occupational therapy, speech therapy and nutrition. She offers training all over the world in the SOS approach to nutrition, the so-called SOS approach to Feeding.

 

Nederlandse vertaling
Dr. Kay Toomey heeft de SOS-aanpak van voeding ontwikkeld als een gezinsgericht programma voor het beoordelen en behandelen van kinderen met voedingsproblemen. Ook speelde zij een rol bij de oprichting van The Children’s Hospital – Denver’s Pediatric Oral Feeding Clinic, evenals bij het Pediatric Feeding Center van het Rose Medical Center en tal van andere organisaties op dit gebied. Haar referentiekader is multidisciplinair en omvat informatie uit de kinderontwikkeling, psychologie, cognitieve en gedragswetenschappen, geneeskunde, ergotherapie, logopedie en voeding. Ze biedt trainingen over de hele wereld in de SOS-aanpak van voeding, de zgn. SOS approach to Feeding.

Vertaling NL

Webinar ‘Leren eten – een multidisciplinaire uitdaging’

Veel ouders en professionals zien eten als iets dat voor kinderen vanzelfsprekend is. Was het maar zo. Onderzoek toont aan dat leren eten het moeilijkste menselijke gedrag is dat we ooit in ons leven zullen vertonen. In dit webinar geeft dr. Kay Toomey uitleg over de complexiteit van voeding vanuit een multidisciplinair perspectief. Als kinderpsycholoog heeft zij 35 jaar ervaring in het werken met baby’s en kinderen met voedingsproblemen. MinNultotVijf vindt het een eer dat deze internationale gerenommeerde wegbereider op dit gebied dit webinar verzorgt.

Leren eten is een veel ingewikkelder onderneming dan het lijkt. Dit komt vooral omdat álle zeven gebieden van het menselijk functioneren hierbij betrokken zijn: organen, spieren, zintuigen, leervermogen, leergeschiedenis, ontwikkeling, voedingsstatus en de omgeving waarin je je bevindt (de zgn. IJsberg). Voor het onder de knie krijgen van eten moet in de eerste plaats elk van deze zeven gebieden individueel correct werken. Daar bovenop moet een kind in staat zijn om deze aspecten met elkaar te laten samenwerken. Een goede onderlinge coördinatie tussen de gebieden bepaalt het uiteindelijke succes van ons eetgedrag. 

Vanuit deze insteek geeft dr. Kay Toomey tijdens dit webinar inzicht in de complexiteit die gepaard gaat met het voeden van zuigelingen en jonge kinderen. Ze geeft uitleg over normaal kritisch versus problematisch kritisch eetgedrag. Vervolgens maakt zij duidelijk waarom een multidisciplinaire benadering van cruciaal belang is om het slechte eetgedrag volledig te begrijpen. Vanuit dit inzicht ontstaan aangrijpingspunten om met kinderen te werken aan het verbeteren van hun eetontwikkeling. 

Tijdens het webinar wordt aan de deelnemers gevraagd twee fysieke oefeningen uit te voeren om hun begrip van de besproken concepten te vergroten. Oefening 1 is een houdingsstabiliteitsactiviteit vanuit een gewone keuken- of bureaustoel. Oefening 2 omvat een orale motorische activiteit met behulp van twee middelgrote crackers. Deze combinatie van uitleg en oefenen biedt je al de eerste handreikingen wat je kunt doen om de eetsituaties in je gezinnen te verbeteren. Het gaat om een Engelstalig webinar. 

Datum: dinsdagavond 27 februari 2024 van 19.30 – 21.00 uur. Het webinar op een later moment terugkijken kan ook. Je ontvangt hiervoor achteraf een link
Deelnameprijs: 29,95
Organisatie: MinNultotVijf (het inspiratieplatform van IMH Nederland en Vakblad Vroeg)

Organisatie

 29,95