Live Webinar 5 (15 nov 2021): ‘Kijk bij overgewicht verder dan de kilo’s’

Introductie

Overgewicht bij baby’s en jonge kinderen zijn risicofactoren voor obesitas in de volwassenheid. Hetzelfde geldt voor een snelle gewichtstoename na de geboorte. Meestal helpt psycho-educatie aan ouders om het overgewicht al in de eerste levensjaren te laten afnemen. Soms is dit echter niet genoeg, wat dan? Arianne Struik maakt in dit webinar duidelijk welke mogelijkheden dan voorhanden zijn.

Een stevige baby wordt door ouders en familie vaak gezien als een teken van gezondheid. Met bijbehorende gedachten als ‘daar kan wel een griepje overheen’ of ‘dat gaat er vanzelf wel weer af als mijn kind gaat lopen’. Als deze ouders echter uitleg krijgen over het risico wat een kind hier later bij loopt, neemt het overgewicht vaak af.

Soms is psycho-educatie niet voldoende. Er kunnen dan onderliggende factoren spelen die de relatie en interactie met het kind beïnvloeden. Deze kunnen te maken hebben met stress en traumatisering in de voorgeschiedenis van de ouders, tijdens de zwangerschap of na de geboorte. Ook de eigen opvoeding kan ervoor zorgen dat ouders moeite hebben om aan te voelen wat hun kind nodig heeft. Ze interpreteren de signalen van het kind bijvoorbeeld te snel als honger of kunnen het huilen en de bijbehorende frustratie niet goed verdragen. Ouders kunnen ook erg angstig zijn of de neiging hebben om het kind over te beschermen. Wat ook voorkomt, is dat de ouder gevoelens van voldoening ervaart bij het voeden, bijvoorbeeld door een tekortkoming in de eigen jeugdjaren.

Kortom er zijn allerlei redenen waarom het soms niet lukt het overgewicht met alleen uitleg terug te dringen. In dit webinar gaat Arianne in op veel voorkomende patronen op dit gebied. Ze geeft niet alleen aan hoe je dit aan ouders kunt uitleggen, maar ook wat kansrijke interventies zijn.

Datum
Maandagochtend 15 november van 9.30 -11.00 uur

Organisatie
IMH Nederland en Vakblad Vroeg

 

 

Spreker

Arianne Struik webinar kijk verder dan kilo's bij overgewicht

Arianne Struik, directeur van het Institute for Chronically Traumatized Children, is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Ze heeft 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt en heeft nu een eigen praktijk. Ze is gespecialiseerd in chronische traumatisering bij kinderen en is co-auteur van het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen’ (van Mil & Struik, 2015). Hierin beschrijft zij de systeemgerichte aanpak van overgewicht onder het motto ‘Verder kijken dan de kilo’s’.

Organisatie

29,95