Live Webinar (4 nov 2021): ‘Vroegsignalering van Autisme Spectrum Stoornissen’

Introductie

De meeste kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op z’n vroegst pas rond de kleutertijd of nog later in zorg. Gevolg is dat ontwikkelingskansen onbenut blijven.

Op donderdagavond 4 november verzorgen Jorinda Franken en Mirjam Pijl een webinar over dit actuele onderwerp. Rode draad is het optimaliseren van de ontwikkelingskansen voor jonge kinderen met ASS.

Tijdens het webinar, een initiatief van Vakblad Vroeg en IMH Nederland, nemen Jorinda Franken Mirjam Pijl je mee in de ontstaansgeschiedenis en het belang van vroegherkenning. Kenmerken van autisme kunnen vaak al in de peutertijd worden herkend, maar het herkennen en op de juiste wijze interpreteren van deze vroege signalen kan ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat deze signalen al op jonge leeftijd worden herkend, door ouders en professionals, zodat passende zorg voor kind en ouders kan worden opgestart.  

Naast de alarmsignalen wordt uitleg gegeven over het gebruik van de CoSoS. Dit is een screeningsinstrument dat zowel ouders als professionals kan helpen om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Tot slot wordt er stilgestaan bij enkele vroeginterventies om jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ouders te ondersteunen. 

Tijdens het webinar zullen Jorinda en Mirjam gebruik maken van videobeelden en nemen ze de deelnemers mee in het toepassen van het screeningsinstrument.  Ook staan beide sprekers stil bij enkele vroeginterventies om jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ouders te ondersteunen. Het webinar heeft een interactief karakter. Tussendoor is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Tot de doelgroep behoren huisartsen, medewerkers POH-GGZ, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.


Datum:
donderdagavond 4 november


Tijdstip:
19.30 – 21.00 uur

Spreker

Jorinda en Mirjam zijn beiden lid van het Landelijk Expertise Netwerk Autisme Jonge Kind (AJK). Dit is een netwerk waar verschillende instellingen met specialistische kennis op het gebied van jonge kinderen met ASS zich bij hebben aangesloten. De stichting streeft ernaar kinderen met een verhoogd risico op ASS voor de leeftijd van 36 maanden (drie jaar) te signaleren en zorg op maat aan te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed.

Organisatie

29,95