Live Webinar 4 (14 okt 2021) ‘Foetaal alcohol syndroom verstoort ontwikkeling levenslang'

Introductie

Veel vaker dan gedacht worden kinderen in de baarmoeder aan alcohol blootgesteld. Wat gebeurt er dan in het brein van het ongeboren kind? En wat voor consequenties heeft dit voor de rest van het leven? Tijdens dit webinar op geeft Dianne Wesselink hier antwoord op. Vervolgens maakt zij duidelijk  hoe je deze kinderen kunt herkennen én ondersteunen.

Een foetaal alcohol syndroom, kortweg FAS, komt veel meer voor dan velen denken. “Binnen de hulpverlening krijgt dit syndroom niet de aandacht die het nodig heeft”, constateert Dianne Wesselink. “Het is een hersenafwijking, met als gevolg gedragsproblemen en ontwikkelingsproblematiek. Maar het is geen gedragsstoornis.”

Dianne benadrukt dat FAS een forse beperking in de ontwikkeling veroorzaakt. Ook de prikkelverwerking gaat vaak moeizaam. “Gevolg is dat deze kinderen snel overprikkeld raken. Oorzaak en gevolg zien deze kinderen vaak niet. Daar komt bij dat zij zich slecht kunnen inleven en dit geeft moeite met oordeelsvorming. Het is bovendien onomkeerbaar. Op latere leeftijd zie je problemen met het snappen van de wereld om hen heen.” 

Tijdens dit webinar gaat Dianne in op de relatie FAS en vroege ontwikkeling. “Ik ga in op de effecten van prenatale blootstelling aan alcohol op het brein en het gedrag. Vervolgens vertel ik over vroege herkenning, diagnostiek en behandeling. Verder zal ik een beeld schetsen van het spectrum aan dysmorfieën, gedrags- en leerproblemen dat in de FAS-poli gezien wordt. Plus wat zorgprofessionals kunnen doen om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Want behandelen kan niet, maar er zijn wel uitgangspunten die helpen dat het beter gaat.”

Datum
14 oktober van 19.30 -21.00 uur 

Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

 

Spreker

 

Dianne heeft na haar opleiding tot orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Utrecht diverse functies op dit gebied in de GGZ en de schoolbegeleiding gehad. Vanaf 2001 is zij geregistreerd als GZ-psycholoog en werkzaam in het te Zutphen. In 2006 heeft Dianne samen met kinderarts Rudi Kohl de eerste Nederlandse FAS-poli opgezet. Momenteel werkt zij op de afdeling Psychologie Kind en Jeugd. “Ik diagnostiseer en behandel daar zowel poliklinisch als klinisch kinderen en jongeren met allerhande angst-, pijn- en gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Een onderdeel daarvan is de FAS-poli”.  

Organisatie

    

29,95 incl. btw