Live Webinar (17 nov 2022): 'Wat een gestrest lijfje vertelt'

Inleiding

Onderhuidse stress kan de ontwikkeling van jonge kinderen in de weg zitten. Bijvoorbeeld als gevolg van moeilijke bevallingen, ziekte of medische ingrepen direct na de geboorte. Hoe kunnen ouders hierop inspelen? In dit webinar neemt Anneke Vinke je bij de hand.

Er ontstaat vanaf de geboorte een patroon tussen ouders en kind dat we wel de ‘dyadische dans’ noemen: afstemmen, duiden, praten, bewegen, signalen lezen en erop reageren. Vaak gaat het vanzelf, impliciet. Ouder-kindinteractie bestaat dus uit veel meer dan woorden alleen. Aanraking en ingaan op lijfelijke signalen is wezenlijk, zeker bij heel jonge kinderen.

Stress, gehechtheid en trauma tijdens de eerste duizend dagen kunnen de zich ontwikkelend gehechtheidsrelatie flink in de weg zitten. Wat kan een ouder dan doen om een gestreste baby te kalmeren? En vooral ook hoe blijven ze daar zelf kalm bij?

In dit webinar gaat het over die impliciete signalen en over de automatische reacties van ouders en hoe hiermee om te gaan. Anneke Vinke doet dit door de theorie van stress, trauma en gehechtheid te verbinden aan wat we nu precies in het lijf van een jong kind zien.

Datum
Donderdagavond 17 november van 19.30 – 21.00 uur

Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Spreker

Anneke Vinke studeerde orthopedagogiek, specialisatie jonge probleemkind in Nijmegen en promoveerde vervolgens in Utrecht op een onderzoek naar adoptie-ouderschap. Na haar promotie werkte zij enkele jaren als gedragswetenschapper in de jeugdbescherming en in het contractonderzoek bij een adviesbureau. Sedert 2006 is zij vrijgevestigd en richt zich in haar eigen praktijk op diagnostiek en behandeling van geadopteerden en pleegkinderen, geeft trainingen en doet (forensisch) onderzoek in opdracht van het NIFP. Zij is gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy en fase 2 getraind in het gebruik van het diagnostisch model van Bruce Perry het Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).

Organisatie

29,95