Webinar: 'Spel, de taal van het jonge kind'

Inleiding

Speldiagnostiek en spelpsychotherapie maken onlosmakelijk onderdeel uit de jeugdhulpverlening.
Ook in begeleidingssessies aan ouders met hun jonge kind kan spel veel verhelderen. Niet alleen
over de ouder-kindinteractie, maar ook over wat er bij het kind leeft.

Speldiagnostiek en spelpsychotherapie maken onlosmakelijk onderdeel uit de jeugdhulpverlening.
Ook in begeleidingssessies aan ouders met hun jonge kind kan spel veel verhelderen. Niet alleen
over de ouder-kindinteractie, maar ook over wat er bij het kind leeft. Toch worden de vele
mogelijkheden op spelgebied lang niet altijd ten volle benut.

Het webinar valt uiteen in twee delen. Het eerste theoretische deel gaat over de kenmerken van
spel, de spelfuncties en de spelprocessen. In het tweede meer praktische deel komen voorbeelden
aan bod. Hierin laat Eveline zien hoe hulpverleners via (gewoon) spel in contact met het jonge kind
kunnen treden. Vervolgens maakt ze duidelijk hoe ouders door middel van spel en speels omgaan de
band met hun kind kunnen verstevigen. Ter illustratie zal ze eenvoudige speltechnieken en
verbindende spelletjes laten zien.

Let op: Dit is een opgenomen webinar

Organisatie
Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Spreker

In het begin van haar loopbaan was Eveline Groothoff als orthopedagoog onder meer werkzaam in de crisisopvang en behandeling van jonge kinderen (0-6 jaar) en adolescenten (12-18 jaar) in specifieke projectgezinnen en gezinshuizen. Als kinder- en jeugdpsychotherapeut was zij verbonden aan de Gezinskliniek van Yulius, een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Parallel aan deze praktijkbanen heeft Eveline gewerkt in het: universitair en postdoctoraal onderwijs. Zo was zij de laatste twintig jaar bij de RINO Utrecht verbonden als opleider en docent bij spelgerichte opleidingen en cursussen en bij de opleidingen tot k/j psychotherapeut en k/j klinisch psycholoog. 

 

 

 

 

 

 

Organisatie

29,95