Lidmaatschap Netwerkzorg

Inleiding

We verbinden actieve en innovatieve jonge kind professionals uit alle sectoren met elkaar en faciliteren vernieuwing, praktische ondersteuning en peer support. We ondersteunen zorgprofessionals om hun werk goed en efficiënt in te richten, om innovatie eenvoudig beschikbaar te hebben en om kennisdeling in Nederland te stimuleren. Dit wordt onder meer gedaan door het beschikbaar stellen van een online community voor zorgprofessionals, draaiboeken te delen en scholing te ontwikkelen.

Wil jij IMH-tools snel tot je beschikking hebben en op een eenvoudige manier actief zijn op het gebied van Infant Mental Health? Wil jij bijdragen in goede IMH-netwerkzorg en wil jij in verbinding zijn met andere IMH-professionals?

Door elkaar en elkaars werkvelden te kennen, zien wij dat ouders beter geholpen worden. Goede samenwerking vraagt echter wel om ontwikkeltijd en daar willen we professionals graag in faciliteren. Onze systemen zorgen er daarom voor dat jij als zorgprofessional bezig kunt blijven met daar waar het om gaat: de zorg voor het gezin. Terwijl je ondertussen handreikingen krijgt om je samenwerking vorm te geven.

Het spreken van dezelfde taal, een gemeenschappelijke basis m.b.t. kennis en een gedeelde visie over de zorg zijn het uitgangspunt voor onze netwerkontwikkeling. Het vraagt inzet en bereidheid van de betrokken professionals om de zorg op een andere manier te organiseren waarbij het gezin centraal staat (in plaats van het zorgstelsel).

Het netwerkzorg lidmaatschap geeft je toegang tot de volgende faciliteiten:

 1. Toegang tot onze digitale tool omgeving met daarin o.a. draaiboeken en materialen netwerkzorg
  Je krijgt ondersteuning bij het opzetten van goede netwerkzorg. Je ontvangt daarbij onder andere verschillende thema draaiboeken en ondersteunende materialen. Daarnaast staan er in de omgeving andere praktische tools en formulieren die jij kunt gebruiken om binnen je organisatie meer te werken vanuit de IMH-visie.
 2. Gratis intervisie tool & instructies (reguliere prijs €29,95)
  Ontvang onze intervisiewaaier. De intervisiewaaier bevat een theoretisch kader over de reflectieve praktijk en 8 praktische tools om een reflectieve praktijk sessie in te vullen. Daarbij ontvang je ook de instructies hoe dit toe te passen.
 3. Vindbaarheid op website en themawebsites
  Jouw gegevens worden op onze website zichtbaar, zodat je vindbaar bent voor verwijzers en ouders. Je bent onder andere op onze regiopagina’s te vinden. Daarnaast ben je, indien je voldoet aan de thematische expertise en de desbetreffende trainingsdag gevolgd hebt, zichtbaar op onze themawebsites, zoals HelpMijnBabyHuilt.

+ toegang tot alle faciliteiten uit het lidmaatschap instap, namelijk:

 1. Toegang online community en expertgroepen
  Je krijgt toegang tot onze groeiende online community en expertgroepen. Zo kan je (online) contact met elkaar leggen en kennis uit wisselen. Je kunt er van elkaars expertise leren, op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied Infant Mental Health en je krijgt praktische tools aangereikt. De community bevat inmiddels een aantal groepen op het gebied van specifieke inhoudelijke thema’s zoals onrustige baby, peripartum problemen en LVB-gezinnen. Deze thema’s zullen komende jaren verder aangevuld worden. Ben je geïnteresseerd in meerdere thema’s? Dan kan je uiteraard meerdere groepen gaan volgen.
 2. Toegang digitale portfolio en vindbaarheid bij zoekopdrachten
  Je krijgt een digitaal portfolio van ons. Hierin leggen professionals hun functie, kennis en kunde vast. Dit heeft voor jou en ons toegevoegde waarde, omdat we zo een overzicht hebben en houden van de kennis op het gebied van jonge kind zorg en Infant Mental Health in Nederland. Met het portfolio kun je, indien gewenst, gematcht worden aan zorgvragen.

Betaling

Meedoen aan netwerkzorg en de daarbij behorende tools en begeleiding krijgen kan al voor  €149,95 per jaar. Bij bestelling maak je direct het bedrag voor het eerste jaar over. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd, 2 maand voor de verlengdatum ontvang je hierover een herinnering.

Kwaliteitseisen

 • Je bent min. 8 uur per week werkzaam met zwangeren, baby’s,  jonge kinderen en/of volwassenen met jonge kinderen
 • Je hebt min. twee jaar werkervaring in het werken met zwangeren, baby’s,  jonge kinderen of volwassenen met jonge kinderen
 • Je bent geregistreerd bij een beroepsvereniging die klacht- en tuchtrecht regelt
 • Je hebt een IMH-scholing gevolgd van minimaal 15 uur*. Of je hebt uitleg over de IMH-visie geintegreerd zitten in een specialistische opleiding, zoals TOP-opleiding voor kinderfysiotherapie, Floorplay of opleiding tot Klinisch Psycholoog. Heb jij het idee dat dit voor jouw opleiding geldt, laat het weten en dan stemmen we even af
 • Je volgt na inschrijving de start bijeenkomst netwerkzorg
 • Indien je gematcht wil worden: je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen

*Indien je (nog) niet voldoet aan de 15 uur IMH-scholing, kun je bij ons een cursus volgen. Bij een cursus word je gratis één jaar lang lid instap. Bekijk hier ons actuele cursusaanbod

Ben jij een organisatie en wil je meerdere collega’s inschrijven? Bekijk dan ons lidmaatschap netwerkzorg voor organisaties.

(Start) bijeenkomst Netwerkzorg

We richten in heel Nederland interdisciplinaire netwerken op met daarin een mix van zorgverleners betrokken bij het jonge kind. Zij kijken integraal naar het gezin, de ontwikkeling van het kind en de interactie tussen ouders en kind. Daarbij hebben zij onderling snel contact en kennisuitwisseling voor de juiste zorg.

Bij IMH Nederland faciliteren we de professionals die met elkaar willen verbinden en samenwerken. Ben je lid geworden van Netwerkzorg bij ons? Kom dan naar de start bijeenkomst Netwerkzorg, waarin je andere professionals kunt ontmoeten en meer informatie krijgt over wat netwerkzorg is en welke professionals in jou regio nog meer actief zijn op IMH.

De bijeenkomsten zijn voor eenieder die lid is en op zoek is naar meer informatie of wil verbinden en afstemmen met andere professionals in de regio. Als je voor het eerst lid bent, is het een vereiste om de eerste keer mee te doen aan de netwerkzorg bijeenkomst. Daarna is het vrijblijvend en is het een mogelijkheid om andere professionals uit je regio te ontmoeten. We nodigen je dan ook van harte uit om je voor verschillende data op te geven.

De bijeenkomsten vinden online plaats. Je krijgt van te voren de Zoom-link opgestuurd.

181,44 incl. btw

Toelatingseisen

Remove
Remove
Remove