Investeren in het jonge kind - Regiocongres Overijssel

Introductie

Hoe kun je samen de beste zorg aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen geven? Die vraag vormt de rode draad van het online Regiocongres ‘Samen investeren in het jonge kind’ op 12 oktober 2021.

De basis voor een goede ontwikkeling van een kind wordt gelegd tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren. Het is een periode waarin veel gebeurt, zowel bij het kind als bij de ouders. Een optimale ouder-kindrelatie, blijkt uit onderzoek, is één van de sterkste voorspellers voor de ontwikkelingskansen van een kind. Een goede interactie is in deze fase dan ook van levensbelang. 

Hoe beter de band tussen ouder en kind is, hoe beter het kind beschermd is tegen latere moeilijkheden. Door allerlei redenen kan deze band onder druk komen te staan en komen professionals in beeld. Het is essentieel dat je dan weet wie je in je regio om je heen hebt. Alleen samen maken we immers de beste zorg voor zwangeren en gezinnen met jonge kinderen mogelijk. 

Daarom is het van belang om verbindingen te maken tussen professionals vanuit verschillende disciplines en werkvelden die werken met zwangeren en jonge kinderen. Dát is de insteek van het regiocongres van Vakblad Vroeg en IMH Nederland op 12 oktober 2021. Een holding om het gezin heen kan immers uitputting, verwaarlozing en geweld in gezinnen voorkomen of tegengaan.

Plenaire sprekers

 • Investeer in kwetsbare ouders
  Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen tijdens de eerste 1000 kritische dagen. Ouders in deze fase gericht begeleiden heeft absoluut meerwaarde. Van hulp gaat een preventieve werking uit op de ontwikkeling van kinderen. Mijke staat stil bij de laatste wetenschappelijke inzichten en vertaalt dit naar handvatten voor de praktijk.
  Dr. Mijke Lambregtse – van den Berg is werkzaam als (kinder- en jeugd)psychiater / IMH-specialist in het Erasmus MC.
 • Maatwerk voor het jonge kind
  De Infant Mental Health-visie richt zich op vroeghulp aan kwetsbare stellen en jonge kinderen en hun ouders. Dit biedt een fundament voor een gezonde ouder-kindrelatie.
  Femke van Trier is IMH-specialist DAIMH en betrokken bij het project ‘Begin bij het gezin’

Bekijk voor het volledige programma en de thema’s en sprekers van de deelsessies onder het kopje ‘Programma’.

Voor abonnees op kwartaalmagazine VROEG geldt een korting van € 15,-. Dit kun je toepassen door de kortingscode VROEG2021 toe te passen (deze mogelijkheid komt naar voren bij het afrekenen).

Organisatie

Vakblad Vroeg & IMH Nederland

Datum

12 oktober 2021

Locatie

Online via Zoom

Spreker 1

Mijke Lambregtse – van den Berg (Kinder- en jeugd)psychiater / IMH-specialist in het Erasmus MC.)

Spreker 2

Femke van Trier ( IMH-specialist DAIMH en betrokken bij het project ‘Begin bij het gezin’)

Regio

Opleidingsniveau

, ,

Programma

Overzicht programma 

09:00 – 09:10: Opening & start
09:10 – 09:40: Mijke Lambregtse – van den Berg
09:40 – 10:10: Femke van Trier
10:10 – 10:30: Vragenronde
10:30 – 11:00: Pauze
11:00 – 12:00: Keuze uit 3 deelsessies met ieder een eigen thema
12:00 – 12:30: Het belang van samenwerken
12:30 – 13:00: Wrap up

Deelsessies
De deelsessies zijn opgebouwd uit 30 minuten theoretische presentatie, gevolgd door 30 minuten vertaalslag naar de praktijk.

 1. Kiezen voor een gezinsgerichte aanpak
  Hoe kom je samen met de gemeente, JGZ en het onderwijs van een kindvraag naar een gezinsplan? Die vraag staat in deze presentatie centraal. Daarbij gaat Nanniek in op het belang van een multidisciplinaire samenwerking en een brede blik aan de hand van onder meer het sociaal- ecologisch model van Belsky en matched care.
  Nanniek Bijen is orthopedagoog en IMH-consulent DAIMH bij Expertisecentrum Jonge Kind in Hengelo en werkzaam als orthopedagoog bij het schoolbestuur Symbio. Tevens is zij betrokken bij IMH Nederland als docent.
 2. Stress frustreert ontwikkeling jonge brein
  Spreken we over ontwikkelingsniveau, stemming, gedrag, emotie of prikkel- en informatieverwerking dan spreken we over het brein. Praten we over maatschappelijke en sociale kansen ook dan spreken we al snel ook over het brein. Een wonderlijk orgaan. Een kijk in de ontwikkeling en post-natale vormbaarheid van het brein.
  Ruben Portier is kinderneuroloog bij het Medisch Spectrum Twente (MST) en tevens verbonden aan KiECON (Kinder Expertise Centrum Oost Nederland)
 3. Oog voor diversiteit
  Hoe betrek je ouders en met name vaders vanuit allerlei culturele achtergronden bij zwangerschap en opvoeding van jonge kinderen? Wat voor invloed heeft de culturele dimensie op het opvoeden van jonge kinderen?  Waar moet je als zorgverlener dan rekening mee houden of op letten?  
  Abdellah Mehraz is pedagoog en directeur Trias Pedagogica, adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek.

Accreditatie

SKJ (Jeugd & Gezinsprofessionals) = 3.50 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing GGZ = 4 punten
Scholing Jeugdverpleegkunde = 4 punten
Scholing Kinderverpleegkunde = 4 punten
Scholing SPV = 4 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie = 4 punten

DAIMH = 1.5 punten

KNOV = 3,5 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie 3,5
K&J/OG opleiding – behandeling 0,5
K&J/OG opleiding – diagnostiek 0,5
K&J/OG opleiding – overige taken 0,5

* Bij voldoende vraag kunnen wij ook bij andere beroepsverenigingen accreditatie aanvragen, bijvoorbeeld ADAP, KNMG en KNGF.

95,00

Category